3 min read

Sigma2 anskaffer ny nasjonal lagringsinfrastruktur fra Move

Sigma2 anskaffer ny nasjonal lagringsinfrastruktur fra Move

Det nye lagringssystemet er en del av den nasjonale e-infrastrukturen for forskning og utdanning, og blir det klart største tilbudet for datalagring for forskning i Norge.

Lagringssystemet bygger på teknologi fra IBM og leveres av det norske IT-selskapet Move. Kontrakten mellom Sigma2 og Move ble signert 31. desember 2021. Datainfrastrukturen vil bli installert ved Lefdal Mine Datacenter og skal være operativ fra sommeren 2022.

 

Et kritisk verktøy for forskere i Norge

Den opprinnelige nasjonale lagringsinfrastrukturen, NIRD (National Infrastructure for Research Data), er fra 2017. Moderne forskning genererer store datamengder og krever tilsvarende lagringskapasitet. For å være konkurransedyktige er norske forskere avhengige av å ha tilgang til e-infrastruktur på høyt internasjonalt nivå. Sammen med de nasjonale superdatamaskinene, danner NIRD ryggraden i den nasjonale e-infrastrukturen for forskning og utdanning i Norge.

Med anskaffelsen av den nye generasjonen NIRD vil forsknings-Norge få tilgang til nye og fremtidsrettede tjenester for alle vitenskapelige disipliner som krever ressurser for sikker lagring, bearbeiding og publisering av forskningsdata. Den nye infrastrukturen tilbyr blant annet tilpasningsdyktige applikasjonstjenester, støtte for fil-og objektlagring og flere protokoller, applikasjoner og programmerings-grensesnitt (API-er).

- Det å lagre og behandle store datamengder på ein god og sikker måte er viktig for Noreg som forskingsnasjon og evna vår til verdiskaping. No blir den nasjonale lagringsinfrastrukturen styrkt og det er gode nyheiter for forskarar innanfor alle vitskaplege disiplinar, seier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Tekniske spesifikasjoner

Ved første installasjon vil lagringskapasiteten til nye NIRD være hele 32 petabyte (PB) og kan i fremtiden utvides til 70 PB ved behov. Til sammenligning har den nåværende lagringsinfrastrukturen 12 PB lagringsplass fordelt på to instanser, og har nær nådd maksimal tilgjengelig lagringskapasitet. Beregnet levetid for denne type anlegg er opp til seks år, og flere komponenter går ut av produksjon i løpet av året og supporteres derfor ikke lenger av leverandøren.

Kontrakten med Move skal sikre ressurser for lagringsinfrastrukturen de kommende fem til seks årene. Med en I/O-gjennomstrømming på hele 229 GB/s, kommer nye NIRD til å støtte krevende arbeidsflyt, som kunstig intelligens/maskinlæring og dataintensiv analyse. Nye NIRD er basert på IBMs Spectrum Scale, Spectrum Discover og Spectrum Protect. Spectrum Discover gir nye muligheter for metadatabehandling og lar forskeren få bedre kontroll over og innsyn i lagret data. Bruk av objektlagring og API-er gir muligheter for samarbeid på tvers av prosjekter og grenser.

Direktør for Move Solutions, Even Brenden- Move har samarbeidet med IBM om design og arkitektur i denne EU-baserte utlysningen. Til sammen stilte vi opp et kompetanseteam på henholdvis 6 konsulenter fra Move og 7 fra IBM. Prosessen har pågått over lengre tid hvor løsningsdesignet basert på teknologi fra IBM og NVIDIA Mellanox har blitt til gjennom forhandlinger og forbedringspunkter underveis, sier direktør for Move Solutions, Even Brenden.

 

Møter fremtidig etterspørsel

Med den nye NIRD-lagringsinfrastrukturen støttes norsk forskning i tråd med de nasjonale retningslinjene for tilgang og gjenbruk av forskingsdata og FAIR-prinsippene. FAIR er en internasjonal standard for håndtering av forskningsdata, som sier at data skal være gjenfinnbar (Findable), tilgjengelig (Accessible), enkel å bruke (Interoperable) og gjenbrukbar (Reusable).

Data som lagres via den nasjonale e-infrastrukturen består både av aktive prosjektdata og data som er åpent tilgjengelig i forskningsdataarkivet. For forskere som benytter tjenesten vil lagring oppleves som både ytelseseffektiv og kostnadseffektiv, samtidig som systemet vil støtte opp om kompleks vitenskapelig arbeidsflyt som dataanalyse og kunstig intelligens.

- Norge som forskningsnasjon er avhengig av å ha en godt koordinert e-infrastruktur med et solid tilbud innen beregnings- og lagringstjenester. Datavolumet fra forskning øker konstant, og det er viktig å sikre skalerbarhet og fleksibilitet for å møte eksisterende og fremtidige etterspørsel, sier daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe.

 

Første anlegg hos ny datasenterleverandør

Sigma2 samarbeider nært med universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU om å levere e-infrastrukturtjenester. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services), og eksisterende nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg står plassert på campus i Trondheim og Tromsø.

Sigma2 i gruvegangene til Lefdal Mine DatacenterLangt inne i gruvegangene skal Norges neste superdatamaskin bo. Fra venstre: Helge Stranden (Sigma2), Truls Mathiassen (NRIS/UiT), Vidar Saltkjel (LMD), Kristian Todal (LMD) og Jørn Skaane (LMD). Foto: Sigma2.

Nylig signerte Sigma2 kontrakt med Lefdal Mine Datacenter (LMD) i Nordfjordeid om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale anlegg. Nye NIRD blir det første av de nye nasjonale anleggene som skal dit. Maskinvaren kommer fra IBMs fabrikk i Mexico til Nordfjordeid i slutten av januar, mens containerne NIRD skal installeres i kommer fra den tyske produsenten Rittal.

 

Teknologiene som inngår i Sigma2:

IBM Spectrum Scale er en scale-out datalagringsplattform for ustrukturerte data som også løser moderne AI-utfordringer. Her kan du koble sammen datakilder fra edge, datasenter og skyen med beskyttelse, sikkerhet og dataoptimalisering og kan skaleres til 8 Yottabyte kapasitet.

Les mer her: IBM Spectrum Scale

IBM Spectrum Discover er programvare for metadataadministrasjon som gir datainnsikt for ustrukturert lagring i petabyte-skala. Programvaren kobles til IBM Cloud Object Storage og IBM Spectrum Scale for raskt å innta, konsolidere og indeksere metadata for milliarder av filer og objekter.

Les mer her: IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Protect gir omfattende beskyttelse for fysiske filservere, virtuelle miljøer og et bredt spekter av applikasjoner. Med denne løsningen kan virksomheter skalere opp og administrere milliarder av objekter per backupserver. Virksomheter kan redusere kostnadene for backup-infrastruktur gjennom innebygde effektivitetsfunksjoner og muligheten til å migrere eller kopiere data til bånd, offentlige skytjenester og lokal objektlagring. 

Les mer her: IBM Spectrum Protect

Ytterligere informasjon om Sigma2:

Sigma2

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer