2 min read

Norsk Tipping har sikret seg det nyeste innen backup teknologi

Norsk Tipping har sikret seg det nyeste innen backup teknologi

Norsk Tipping valgte Move AS som implementeringspartner for sin nye backup-løsning. Bakgrunnen for prosjektet var en backup-løsning fra ulike leverandører og et ønske om en helhetlig og sikker drift.

Norsk Tipping ønsket seg en mer helhetlig backup løsning som ville sikre en enklere og sikker drift. Den gamle backup løsningen besto av tre forskjellige backup leverandører, og en dyr løsning for ekstern kopi. Etter anbud med forhandlinger falt valget på ny løsning på Move AS som kunne levere et løsningsdesign over flere lokasjoner basert på teknologi fra Cohesity. Move har i tett samarbeid med Norsk Tipping sitt eget fagmiljø implementert og integrert løsningen med det nyeste innen backup-teknologi.

«Et funksjonelt design, teknologiske fordeler og en god implementeringsplan sammen med spisskompetanse var basis for valg av løsning, og Move som implementeringspartner»
Alv Skjellet, Leder IT Plattform i Norsk Tipping.

Norsk Tipping har byttet ut sin løsning for databeskyttelse til en Flash-basert og framtidsrettet løsning, som dekker både nåværende og fremtidige behov. Løsningen skal ivareta on-site backup og sikre en backup-kopi som skal lagres eksternt, off-site, samt kunne benytte offentlig sky for langtidsoppbevaring av data.

Løsningen er implementert over flere lokale aktive datahaller og en off-site løsning som kun brukes ved en kritisk hendelse eller katastrofe. Ved en katastrofe er det mulig å benytte off-site kopien for å få tilbake data til et nytt datasenter uavhengig av sted og opprinnelig maskinvare. Dette sikrer Norsk Tipping veldig bredt.

Sikkerhet er høyt prioritert hos Norsk Tipping og den nye løsningen har en omfattende tilnærming i forhold til dette. Løsningen er Immutable, og gir alle viktige egenskaper som eksempelvis DataLock (WORM), Quorum, multifaktorautentisering og rollekontrollert administrasjon, samt AI-støttede egenskaper for å avdekke og håndtere uønskede hendelser - eksempelvis ransomware.

Backup-løsningen fra Cohesity er unik i backup-verdenen. I tillegg til å tilby en omfattende programvare for sikkerhetskopiering, fungerer den som en programvaredefinert dataplattform. Den gir muligheten til å konsolidere sikkerhetskopier, fildelinger, objektlagring og andre data, som skaper synergier for Norsk Tipping.

Løsningen implementeres i en hyperkonvergert arkitektur med industristandard flash node. Programvaren fra Cohesity er fullstendig abstrahert fra underliggende hardware ressurser som sikrer enkel administrasjon, stor fleksibilitet og høy tilgjengelighet. Dette sikrer en høy og lineær skalering med tilhørende ytelser til lave og forutsigbare kostnader.

«Nå har vi en appliance løsning som gjør at vi får en helhetlig stabil og sikker løsning som forenkler driften rundt backup. Vi føler oss trygg på at vi har valgt en moderne og fremtidsrettet løsning»
Alv Skjellet, Leder IT Plattform i Norsk Tipping.

Med det nyeste innen backup teknologi har Norsk Tipping nå en løsning som fungerer godt og er stabil i driftssituasjonen.

NT_logo

 

Ønsker du å høre hvordan Move kan hjelpe deg med det siste innen backup teknologi?
Fyll ut skjemaet her, så tar vi kontakt med deg.

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer