1 min read

Norsk helsenett valgte Move for sin nye lagringsinfrastruktur

Norsk helsenett valgte Move for sin nye lagringsinfrastruktur

Move er markedsledende på IT-infrastrukturløsninger og IBM sin største samarbeidspartner innenfor datalagring i Norge.

Norsk helsenett SF (NHN) har i oppgave å tilby robust og sikker IKT-infrastruktur som støtter elektronisk samhandling mellom de mange aktørene i den norske helse- og omsorgssektoren.

I 2022 bestemte NHN seg for at det var nødvendig å erstatte sin eksisterende lagringsinfrastruktur. De valgte IBM FlashSystem fra Move, etter en omfattende RFP. IBM FlashSystem® 9500 ble installert i fire forskjellige datasentre hos NHN: to datasentre i Oslo og to i Trondheim.

Noen viktige punkter for avgjørelsen var:

  • Høy ytelse igjennom «All-flash» systemer og ende-til ende NVMe.
  • Høy tilgjengelighet (over 99,9999%).
  • Aktiv-aktiv-arkitektur, med høy tilgjengelighet (Metro Cluster-funksjonalitet).
  • Datareduksjon uten ytelse reduksjon.
  • Datakryptering.
  • Low latency
  • Miljøfaktorer, som betydelig strømreduksjon.

Fordi kritiske nasjonale helsetjenester kjører på disse systemene, hadde NHN høye krav til robusthet, sikkerhet og ytelse. For eksempel trenger pasientportaler kontinuerlig oppetid slik at pasienter kan bestille timeavtaler, få oppdateringer om resepter, se testresultater og mer.

Dette er et utdrag av IBMs kundecase ibm.com/case-studies/norsk_helsenett

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer