1 min read

Digital langtidsoppbevaring til Norsk Helsearkiv

Digital langtidsoppbevaring til Norsk Helsearkiv

Norsk Helsearkiv er et nasjonalt helseregister for avdøde pasienters journaler fra spesialist-helsetjenesten og kommunale helsetjenester. Da Norsk Helsearkiv etablerte seg i nye moderne lokaler på Tynset i 2019, leverte Move en nøkkelferdig og helintegrert «ende til ende» datasenter-løsning med regnekraft, lagring, arkivering, nettverk, backup, sikkerhet, sone og forvaltningsmodell, samt robot-basert software for filsluse-automatisering.

Datasenteret inneholder bl.a. 20 millioner eldre, digitaliserte papirjournaler som gjøres tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende lovverk.

Løsningen bygger på en fremtidsrettet lagringsplattform med bl.a objektbasert lagring og arkiv i «privat sky» som skalerer tilnærmet uendelig. Dataene skal lagres på ubestemt tid og vil gi enkel og sikker tilgang på helsedata. Dette åpner muligheter for ny forskning på utvikling i helsetilstanden til den norske befolkningen og er enestående i verdenssammenheng.

Kravspesifikasjonen for løsningen er utarbeidet av Norsk Helsearkiv i samarbeid med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. De tre virksomhetene har som følge av dette etablert et felles fagmiljø for digital langtidsbevaring. 

Move ble valgt som leverandør av IT-infrastruktur til det nye senteret på Tynset med bakgrunn i god spisskompetanse for komplekse IT-leveranser og «den samlede verdikjeden», med sikkerhet og tilgang på data. Move evner å se hele bildet med alle aspekter for både virtualisert driftsplattform, lagring, redundans, backup, katastrofegjenoppretting og sikker kryptert kommunikasjon med involverte offentlige instanser. 

 

https://www.arkivverket.no

Foto: Statsbygg/Trond Isaksen

Enda et år med ransomware angrep

Enda et år med ransomware angrep

Ransomware herjer som aldri før. Aldri før har det vært mer relevant for virksomheter å beskytte seg mot denne angrepsformen.

Les mer
E-postdomener under angrep: Move tilbyr løsninger for digital sikkerhet

E-postdomener under angrep: Move tilbyr løsninger for digital sikkerhet

I en nylig publisert artikkel i Aftenposten datert 8. september 2023, avslører en skremmende statistikk at hele 7 av 10 e-postdomener tilhørende...

Les mer
Store endringer i Microsoft 365- og Office 365-planene fra 1. oktober

Store endringer i Microsoft 365- og Office 365-planene fra 1. oktober

Microsoft har annonsert betydelige endringer i sine 365 lisensplaner som vil påvirke kunder i Norge og over hele Europa. Fra 1. oktober vil Teams,...

Les mer