1 min read

Digital langtidsoppbevaring til Norsk Helsearkiv

Digital langtidsoppbevaring til Norsk Helsearkiv

Norsk Helsearkiv er et nasjonalt helseregister for avdøde pasienters journaler fra spesialist-helsetjenesten og kommunale helsetjenester. Da Norsk Helsearkiv etablerte seg i nye moderne lokaler på Tynset i 2019, leverte Move en nøkkelferdig og helintegrert «ende til ende» datasenter-løsning med regnekraft, lagring, arkivering, nettverk, backup, sikkerhet, sone og forvaltningsmodell, samt robot-basert software for filsluse-automatisering.

Datasenteret inneholder bl.a. 20 millioner eldre, digitaliserte papirjournaler som gjøres tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende lovverk.

Løsningen bygger på en fremtidsrettet lagringsplattform med bl.a objektbasert lagring og arkiv i «privat sky» som skalerer tilnærmet uendelig. Dataene skal lagres på ubestemt tid og vil gi enkel og sikker tilgang på helsedata. Dette åpner muligheter for ny forskning på utvikling i helsetilstanden til den norske befolkningen og er enestående i verdenssammenheng.

Kravspesifikasjonen for løsningen er utarbeidet av Norsk Helsearkiv i samarbeid med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. De tre virksomhetene har som følge av dette etablert et felles fagmiljø for digital langtidsbevaring. 

Move ble valgt som leverandør av IT-infrastruktur til det nye senteret på Tynset med bakgrunn i god spisskompetanse for komplekse IT-leveranser og «den samlede verdikjeden», med sikkerhet og tilgang på data. Move evner å se hele bildet med alle aspekter for både virtualisert driftsplattform, lagring, redundans, backup, katastrofegjenoppretting og sikker kryptert kommunikasjon med involverte offentlige instanser. 

 

https://www.arkivverket.no

Foto: Statsbygg/Trond Isaksen

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Det har vært mye snakk om blant annet NSM sine grunnprinsipper for IT-sikkerhet, ISO 27001 og NIST Cyber Security Framework. Rammeverkene gir en...

Les mer
Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Safe4 gikk for hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI og fikk forenklet IT-administrasjon og kraftig reduserte kostnader.

Les mer
Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Vi har alle latt oss imponere av OpenAI og ChatGPT. I likhet med ChatGPT ruller nå Microsoft ut det dem kaller for Copilot for Microsoft 365. Copilot...

Les mer