1 min read

Move blir Dell Titanium partner

Move blir Dell Titanium partner

Move har tatt steget opp i den høyeste sertifiseringskategorien til Dell Technologies og blitt sertifisert som TITANIUM partner.

For å være Dell Titanium sertifisert stilles det strenge krav til kompetanse og rådgivningsekspertise, samt at selskapet har et høyt omsetningsnivå på Dell løsninger. Dette bidrar i enda større grad til trygghet for våre kunder.

Move har i mange år implementert løsninger hos større og mindre virksomheter i Norge basert på Dell Technologies’ sin store portefølje med infrastrukturløsninger. Spesielt innen lagring og datasenter basert på HCI-teknologi, PowerStore og PowerScale er Move spesielt sterke.

Innen klient-løsninger og sikkerhet er også Dell sterke sammen med Move sin rådgivningskompetanse. Denne våren lanseres en rekke nye klient-løsninger som både ivaretar den nye normalen med økt bruk av hjemmekontor / hybridkontor og ikke minst sikkerhet. Dataene til bedriften er en av de viktigste eiendeler, og de må lagres og oppbevares på en betryggende måte.

Her kan du lese mer om Move sine Dell-løsninger

https://aktuelt.move.no/dell-emc-powerstore-datalagring

https://aktuelt.move.no/dell-klientl%C3%B8sninger-for-den-hybride-arbeidshverdagen

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer