Kontroll på informasjonsdeling

Vi blir alle deler av en digital verdikjede med økende krav til samhandling. Deling av selskapskritisk og personsensitiv informasjon vil for mange inngå i disse verdikjedene.
 

Hvordan sikre effektiv informasjonsdelen samtidig som sikkerheten ivaretas. Helpsystems har de siste 18mnd kjøpt opp flere ledende selskaper innfor dette området, og setter dette sammen til en banebrytende verktøykasse for å løse disse utfordringene.

Deres løsninger dekker hovedområdene automatisering og cybersikkerhet, og innenfor disse feltene har vi respektive løsninger for:

  • Robotic Process Automation (RPA)

  • Workload automatisering

  • Infrastruktur automatisering

  • Data sikkerhet

  • Identity og access management (IAM)

  • Infrastuktur sikring

  • Compliance (samsvar)

Move har samarbeidet med HelpSystems i lengre tid og iforbindelse med Move sitt sommerwebinar 3. juni inviterte Leif B. Paulsen Nick Hogg til en gjennomgang.

 

Informasjonsbeskyttelse med Microsoft Purview 

Det dukker stadig opp nye eller forbedrede teknologier som endrer, effektiviserer, og revolusjonerer hverdagen vår. 

Les mer

Move hjelper kommunesektoren med styringssystem for informasjonssikkerhet

Move AS har på oppdrag fra foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) utarbeidet et sett med dokumenter for et styringssystem for...

Les mer

Viktigheten av IT-sikkerhet i en digital verden

I dagens digitale tidsalder er IT-sikkerhet en av de viktigste faktorene for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Med økende...

Les mer