Kontroll på informasjonsdeling

Kontroll på informasjonsdeling

Vi blir alle deler av en digital verdikjede med økende krav til samhandling. Deling av selskapskritisk og personsensitiv informasjon vil for mange inngå i disse verdikjedene.

 

Hvordan sikre effektiv informasjonsdelen samtidig som sikkerheten ivaretas. Helpsystems har de siste 18mnd kjøpt opp flere ledende selskaper innfor dette området, og setter dette sammen til en banebrytende verktøykasse for å løse disse utfordringene.

Deres løsninger dekker hovedområdene automatisering og cybersikkerhet, og innenfor disse feltene har vi respektive løsninger for:

  • Robotic Process Automation (RPA)

  • Workload automatisering

  • Infrastruktur automatisering

  • Data sikkerhet

  • Identity og access management (IAM)

  • Infrastuktur sikring

  • Compliance (samsvar)

Move har samarbeidet med HelpSystems i lengre tid og iforbindelse med Move sitt sommerwebinar 3. juni inviterte Leif B. Paulsen Nick Hogg til en gjennomgang.

 
Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Det har vært mye snakk om blant annet NSM sine grunnprinsipper for IT-sikkerhet, ISO 27001 og NIST Cyber Security Framework. Rammeverkene gir en...

Les mer
Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Safe4 gikk for hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI og fikk forenklet IT-administrasjon og kraftig reduserte kostnader.

Les mer
Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Vi har alle latt oss imponere av OpenAI og ChatGPT. I likhet med ChatGPT ruller nå Microsoft ut det dem kaller for Copilot for Microsoft 365. Copilot...

Les mer