1 min read

Cyber-sikkerhet med Fortinet Security Fabric

Cyber-sikkerhet med Fortinet Security Fabric

Digital innovasjon skjer over alt i samfunnet vårt. Næringsliv og offentlig forvaltning må innovere og ta i bruk ny teknologi, enten for å redusere kostnader, oppnå kortere tid-til-markedet, øke effektivitet, og ikke minst forbedre kunde-opplevelsen. Typiske initiativ er å flytte applikasjoner og prosesser til skybaserte tjenester, ta i bruk Internet-of-tings (IoT) eller kunstig intelligens og roboter.

 

Med økende kompleksitet i infrastrukturen kommer også økt sårbarhet. Det forekommer stadig oftere cyber-angrep på virksomheter, både tradisjonelle som er lette å beskytte seg mot, men også svært avanserte og godt skjulte angrep. Nettopp derfor er det viktig å etablere en robust sikkerhetsløsning som gjør det strømlinjeformet å få oversikt over hele IT-landskapet, og verktøy som er effektive å bruke.

 
 

Fortinet Security Fabric løser mange av disse utfordringene med en rekke integrerte og automatiserte løsninger som gir:

 
  • Security-driven Networking som sikrer og akselererer nettverket og brukeropplevelsen.

  • Zero-Trust Network Access som identifiserer og sikrer brukere og enheter både på og utenfor nettverket.

  • Dynamic Cloud Security som sikrer og kontrollerer skyinfrastruktur og applikasjoner.

  • Kunstig intelligens (AI)-drevet Security Operations som automatisk forhindrer, oppdager og reagerer på cybertrusler.

 
I vår hverdag blir enkel administrasjon og effektiv sikkerhet kritisk for flere og flere virksomheter. Fortinet legger forkus på "Single Pane of Glass" i Security Fabric.
 
 

Her viser vi frem hvordan effektiv og enkel sikkerhet bygges helt ut til endepunktene.

 

I dette webinaret har Christian Lunde i Move invitert Lars Eidsten fra Fortinet til å gå gjennom Security Fabric og v i får også en praktisk demonstrasjon mot slutten av webinaret.

 
 
 
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer