1 min read

Data er bra - innsikt er bedre

Data er bra - innsikt er bedre

Move og BI Builders hjelper deg å realisere verdien av dine data. Data skaper mest verdi når de avdekker sammenhenger på tvers av ulike forretningssystemer og avdelinger i organisasjonen. Sømløs datadeling gjør data lettere tilgjengelig for rapportering, og med skreddersøm kan man få rapporter, analyser og dashboard tilpasset spesifikke behov. Ved å realisere verdien av tilgjengelig data vil en oppnå bedre beslutningsgrunnlag, raskere identifisere nye muligheter, bidra til bedre rådgivning, påvirke muligheten for økt salg, samt sikre at prosjekter går som de skal. Enderesultatet ser kanskje ut som dashbordet under, men det kan være utfordrende å komme dit.

Data er bra - innsikt er bedre - fakturakontroll

Data som kan gi deg verdifull innsikt er ofte fordelt ut over organisasjonens ulike systemer, Excel ark og andre digitale verktøy, og er ofte isolert fra hverandre. Til tross for at mange bedrifter sitter på store mengder data, mangler en et helhetlig, kvalitetssikret bilde. IT-systemer har begrensninger i rapporteringsfunksjoner, det er utfordrende å få til gode integrasjoner, og det er vanskelig å få tilgang til rett data til rett tid.

En løsning på denne utfordringen er å tilrettelegge data for bruk i hele organisasjonen gjennom en dataplattform eller datavarehus. For å nå målbildet beskrevet over må en ofte igangsette store, ressurskrevende prosjekter som binder opp tid internt og gjør en avhengig av støtte fra eksterne ressurser.

Xpert BI forenklet modell
Vi mener det finnes en enklere og mer effektiv tilnærming. BI Builders leverer dataplattformen Xpert BI som automatiserer og akselererer prosessen med å trekke ut data fra ulike business systemer, kvalitetssikre og tilrettelegge dem for analyse og rapporter. Move AS har spisskompetanse på skreddersøm av automatiserte analyser og rapporter som dekker organisasjonens ulike behov for innsikt, effektivitet, kontroll og beslutningsstøtte. Sammen hjelper Move AS og BI Builders deg å automatisere hele prosessen slik at du kan ta raskere og bedre beslutninger, løse forretningsproblemer, identifisere nye muligheter og drive mer lønnsomt- Samtidig som det effektiviserer rapporteringsarbeidet og sparer deg for mye manuell jobb.

Her kan du lese mer om hvordan vi hjelper kunder på veien fra data til forretningsinnsikt.

Ønsker du å ta raskere og bedre beslutninger, og samtidig effektivisere rapporteringsarbeidet?
Ønsker du å vite mer, kontakt oss!

Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer