1 min read

Data er bra - innsikt er bedre

Move og BI Builders hjelper deg å realisere verdien av dine data. Data skaper mest verdi når de avdekker sammenhenger på tvers av ulike forretningssystemer og avdelinger i organisasjonen. Sømløs datadeling gjør data lettere tilgjengelig for rapportering, og med skreddersøm kan man få rapporter, analyser og dashboard tilpasset spesifikke behov. Ved å realisere verdien av tilgjengelig data vil en oppnå bedre beslutningsgrunnlag, raskere identifisere nye muligheter, bidra til bedre rådgivning, påvirke muligheten for økt salg, samt sikre at prosjekter går som de skal. Enderesultatet ser kanskje ut som dashbordet under, men det kan være utfordrende å komme dit.

Data er bra - innsikt er bedre - fakturakontroll

Data som kan gi deg verdifull innsikt er ofte fordelt ut over organisasjonens ulike systemer, Excel ark og andre digitale verktøy, og er ofte isolert fra hverandre. Til tross for at mange bedrifter sitter på store mengder data, mangler en et helhetlig, kvalitetssikret bilde. IT-systemer har begrensninger i rapporteringsfunksjoner, det er utfordrende å få til gode integrasjoner, og det er vanskelig å få tilgang til rett data til rett tid.

En løsning på denne utfordringen er å tilrettelegge data for bruk i hele organisasjonen gjennom en dataplattform eller datavarehus. For å nå målbildet beskrevet over må en ofte igangsette store, ressurskrevende prosjekter som binder opp tid internt og gjør en avhengig av støtte fra eksterne ressurser.

Xpert BI forenklet modell
Vi mener det finnes en enklere og mer effektiv tilnærming. BI Builders leverer dataplattformen Xpert BI som automatiserer og akselererer prosessen med å trekke ut data fra ulike business systemer, kvalitetssikre og tilrettelegge dem for analyse og rapporter. Move AS har spisskompetanse på skreddersøm av automatiserte analyser og rapporter som dekker organisasjonens ulike behov for innsikt, effektivitet, kontroll og beslutningsstøtte. Sammen hjelper Move AS og BI Builders deg å automatisere hele prosessen slik at du kan ta raskere og bedre beslutninger, løse forretningsproblemer, identifisere nye muligheter og drive mer lønnsomt- Samtidig som det effektiviserer rapporteringsarbeidet og sparer deg for mye manuell jobb.

Her kan du lese mer om hvordan vi hjelper kunder på veien fra data til forretningsinnsikt.

Ønsker du å ta raskere og bedre beslutninger, og samtidig effektivisere rapporteringsarbeidet?
Ønsker du å vite mer, kontakt oss!

Informasjonsbeskyttelse med Microsoft Purview 

Det dukker stadig opp nye eller forbedrede teknologier som endrer, effektiviserer, og revolusjonerer hverdagen vår. 

Les mer

Move hjelper kommunesektoren med styringssystem for informasjonssikkerhet

Move AS har på oppdrag fra foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) utarbeidet et sett med dokumenter for et styringssystem for...

Les mer

Viktigheten av IT-sikkerhet i en digital verden

I dagens digitale tidsalder er IT-sikkerhet en av de viktigste faktorene for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Med økende...

Les mer