1 min read

Business intelligence og datavarehus til Baneservice

Business intelligence og datavarehus til Baneservice

Move inngår en betydelig kontrakt med Baneservice om å utvikle analyse og rapporteringsportaler basert på Power BI som gjør det raskere og rimeligere å rapportere på definerte forretningsbehov. For å optimalisere analysefunksjonaliteten bygges det et datavarehus basert på Microsoft Azure.

Behovene til Baneservice er å samle og integrere data fra 11 forskjellige fagsystemer som både ligger i skytjenester og on-prem. Ut fra dette skal det utvikles rapporter som gir ledelsesinformasjon innen 6 områder:

  • Økonomi
  • Marked
  • Produksjon
  • HMS
  • HR
  • Miljø

Med den nye løsningen vil Baneservice rapportere på en bedre og mer effektiv måte til ledelse, eiere og samfunnet på viktige kriterier blant annet innenfor miljø og prosjektstatus. Den nye løsningen vil eliminere en rekke manuelle prosedyrer og sparer dermed tid og gjør informasjon lettere tilgjengelig for alle interesserte.

I en innledende fase har Move gjennomført et forstudie for mellomlagringsarkitektur og anbefalt å opprette et datavarehus i stedet for direkteimport av datakildene til analyseplattformen. Datavarehuset bygges i Azure og samler alle de definerte datakildene på en felles plattform. Det gjør det mer rasjonelt å utvikle rapporter hvor det skal krysskobles informasjon fra flere kilder samtidig. Datavarehuset gir løsningen mer funksjonalitet og bedre brukervennlighet med høyere ytelse.

Analyse- og rapporteringsverktøyet som benyttes er Power BI som er Microsoft sin business intelligence plattform.

Prosjektleveransene skal være ferdig våren 2022 og deretter skal Move drifte og forvalte løsningen.

Morten Frogner CFO Baneservice-Baneservice har valgt Move som samarbeidspartner i prosjektet fordi Move har klart å kombinere forståelse for vårt behov med kunnskap om verktøyene som skal brukes. Dette skaper et effektiv prosjekt og vi har høye forventinger til en moderne og god sluttleveranse, sier CFO Morten Frogner i Baneservice.

Baneservice er et statlig selskap som leverer maskin- og entreprenørtjenester til banerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg.

Move har over flere år bygget opp fagområdet produktivitet og innsikt med basis i Power BI og data-analytikere med utdannelse innen faget. Kontrakten med Baneservice er et viktig prosjekt for teamet og gir grunnlag for videre økt satsing både på flere konsulenter og fagfeltet generelt, sier Helge Legernes som leder Produktivitet og innsikt teamet til Move.

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer