2 min read

Verdifull innsikt med prescriptive dataanalyse

Verdifull innsikt med prescriptive dataanalyse

BI konsulent Elsa Bjerregaard gir en rask oversikt over muligheter med Prescriptive Analytics.

“Data is the new oil” har blitt nevnt gjentatte ganger i løpet av de siste årene, og har vært med på å fremme nytteverdien ved å investere i Business Intelligence løsninger. Business Intelligence fokuserer på å analysere tilgjengelig data på en effektiv og verdifull måte, som gjerne presenteres ved bruk av et visualiseringsverktøy som Microsoft Power BI.

Data analyse blir ofte assosiert med Descriptive Analytics, som har til formål å gi sluttbrukeren dypere innsikt i hvordan virksomheten presterer. Descriptive Analytics gir muligheten til å «drille seg ned» på et mer granulært nivå, og deretter utforske årsaker til hvorfor omsetning og utgifter beveger seg i retningene de gjør.

I tillegg til Descriptive Analytics har også Predictive Analytics blitt godt kjent for mange virksomheter. Ønske om forecast og predikere fremtidig forhold på bakgrunn av historisk data ved bruk av algoritmer, komplekse maskinlæring- og kunstig intelligens prosesser, vil gi en antydning om hva som vil skje i virksomheten i den kommende tiden.  

Til slutt har vi en tredje analysemetode som man ser et økende bruk av; Prescriptive Analytics. I januar publiserte Forbes en artikkel om hvorfor fremtiden til Data Analytics er Prescriptive Analytics. Prescriptive Analytics fokuserer på analyser av fremtidige scenarioer som virksomheten muligens vil befinne seg i. Med andre ord, fokuserer denne analysemetoden ikke kun på hva som vil skje (Predictive Analytics), men hvordan ting kan forekomme på en bedre måte. Prescriptive Analytics handler nemlig om å analysere om hva som skjer hvis vi velger scenario x, y eller z.  

I dagens omstendigheter er utsikten for fremtidig inntjening mer usikker da verden befinner seg i en global pandemi. Prescriptive Analytics vil eksempelvis gi virksomheter en pekepinn på hvordan en dårlig, moderat og god fremtidig inntjening vil påvirke virksomheten, og attpåtil gi forslag vedrørende beslutninger som vil optimere prosesser.

Prescriptive Analytics egner seg for mye mer enn kun salgstall. Move sitt BI Team har arbeidet med å analysere hvordan virtuelle møter, kontra fysiske møter, har positivt påvirket produktivitet og effektivitet hos de ansatte. Ved å benytte Prescriptive Analytics metodikken har BI Teamet utarbeidet rapporter som gir et estimat på hvor mye tid de ansatte sparer på kjørevei, venting og reisekonstander. Rapporten er interaktiv som gjør at sluttbrukeren enkelt kan endre på avhengige faktorer som påvirker det endelige resultat. Dette gir muligheter for å utforske hva konsekvensene vil være når pandemien er over og raten av fysiske møter går opp. Hvordan påvirker dette den ansatte sin effektivitet og produktivitet? Som et eksempel kan overordnede ledere benytte slike analyser som et støtteverktøy til å estimere deres forventinger til ansatte.

Med Microsoft Power BI utarbeides Prescriptive Analytics med å lage «What-if» analyser. På denne måten kartlegges forskjellige scenarioer som demonstrerer hvordan fremtidige målsetninger for virksomheten vil endre seg, basert på endringer i forskjellige faktorer og situasjoner.

Ta kontakt hvis du ønsker å høre mer om hvordan din bedrift kan utnytte dataanalyse på en verdifull måte.

 Elsa Bjerregaard er Business Intelligence Konsulent med utdannelse fra Aarhus Universitet i Economics & Business Administration og har sertifiseringene Data Scientist Associate, Azure Fundamentals, Data Management and Analytics og BI Reporting.  

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI:Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI:Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mixtral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer
Move vant Fortinet-priser

Move vant Fortinet-priser

Move tok hjem to priser på Fortinets årlige partnertreff. Prisene Årets kompetansepartner 2023 og Fortinet Security Fabric Partner 2023 er en viktig...

Les mer