2 min read

Business intelligence konsulenter fra Move hjelper Norfund med å forvalte investeringer for 20 milliarder

Business intelligence konsulenter fra Move hjelper Norfund med å forvalte investeringer for 20 milliarder

Norfund er et investeringsfond og et av statens virkemidler for internasjonalt utviklingsarbeid. Med en portefølje på omtrent 20 milliarder fordelt på investeringer i fornybar energi, bank- og finans, jordbruk og SMB-fond er innsikt og analyse av kritisk betydning. Move har jobbet tett sammen med virksomheten for å utvikle innsiktsverktøy basert på Power BI.

Norfund investerer i "least developed countries".

– En viktig del av arbeidet vi gjør er å lokalisere nye investering og finne ut av hvordan fremtidige prosjekter kan påvirke KPI’er og strategier. Norfund bruker porteføljeforvaltningssystemet Front Invest for oppfølging av porteføljen, men dessverre er systemet lite tilgjengelig for flertallet av brukerne. Vi ønsket derfor i første omgang å hente ut informasjon fra dette systemet og bygge et dashboard i Power BI med oversikt over deal-flow generation, sier Victor Lager, Head of Portfolio Management i Norfund.  

 
Victor Lager, Head of Portfolio Management i Norfund.  

 

Victor Lager, Head of Portfolio Management i Norfund.

 

Norfund investerer omtrent 50 prosent i Afrika, 30 i Asia og 20 prosent i Latin-Amerika. Hovedfokuset for fondet er «least developed countries» (LDC) hvor fondet aktivt leter etter innovative bedrifter i en tidlig fase med høy risiko. En av målene er å kunne selge investeringene til vanlige investorer så fort de er lønnsomme og bærekraftige.

 
 

Krever gode innsikts- og analyseverktøy

 

For å få bedre oversikt over investeringene valgte selskapet Power BI som plattform og Move som partner i prosjektet.

 
– Hensikten med prosjektet er å gi ledelse og investeringspersonell bedre oversikt over porteføljer, segmenter, sektorer, hvilke avtaler det jobbes med, hvor langt de er kommet i prosessene, sannsynlighet for closing, og mye annet på en enkel måte.
 

Lager forteller om et stort behov for innsikt i hele virksomheten, men at de ønsket å begynne med en pilot for deal flow, et område med relativt små datasett sammenlignet med porteføljeinformasjon.

 

– Målet var å utvikle et dashboard som ga innsikt, men vel så viktig var opplæring og kompetanseoverføring fra Move for å bli i stand til å gjøre mer av dette i fremtiden. Vi planlegger ikke å gjøre alt selv, men er opptatt av å ha bestillerkompetanse slik at vi kan spille på lag med konsulentene fra Move, sier han

 

Utvider løsningen til flere områder

 

Lager peker på flere fordeler med å jobbe tett sammen med Move for å utvikle løsning.

 

– Vi jobbet med prosjektet i ca tre måneder og har allerede nå mye bedre oversikt over pipeline. Det som har fungert veldig godt i prosjektet er at vi har jobbet mye i workshops. Vi har ikke sendt problemene til Move, men har jobbet tett sammen for å lære av hverandre. Det er enklere å utvikle en god løsning når man forstår hverandres kompetanse og behov. Piloten har vært en suksess og neste skritt blir å utvikle et dashboard for hele porteføljen.

 

– Ekspertisen til Move og mulighetene med Power BI er enormt viktig for oss, avslutter Lager.

Norfund-Marginpar-Kariki-September-2019-41-Sala-Photo-ID-294696-1-768x512
 
Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer