1 min read

Move vokser – økte omsetningen med 82% i 2022

Move vokser – økte omsetningen med 82% i 2022

Move AS vokste innenfor alle områder i 2022 og fikk en omsetning på hele 614 millioner. Både løsningssalget, konsulentvirksomheten og as a service bidro til denne veksten. Move har dermed styrket sin konkurransekraft og markedsposisjon i det norske markedet. 

Vi er nå 105 kompetansemedarbeidere innenfor kompetanseområdene;

  • IT-sikkerhet
  • Datasenter og sky
  • Nettverk og kommunikasjon
  • Mobilitet og digitale flater
  • Brukeradopsjon og endringsledelse
  • BI og automasjon

Move er en leverandør med unik spisskompetanse som leverer både on-prem og skyløsninger, rådgivning og konsulenttjenester samt driftede tjenester til mellomstore og store kunder i hele Norge. I 2022 vant vi en rekke store leveranseprosjekter og konsulent rammeavtaler samt at salget av driftede tjenester økte kraftig.

«Vi er takknemlige overfor våre kunder som gir oss stadig større tillit til å levere komplekse løsninger, unik spisskompetanse og et bredt utvalg av driftede tjenester»,
sier administrerende direktør Roald Sannæs, som forventer en fortsatt positiv utvikling i 2023.

 

Ønsker du å høre hvordan Move kan hjelpe deg?
Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer