2 min read

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag. Vi kan begynne med å konstatere at hele AI tilbudet kun er for de som benytter seg av Microsoft sine skytjenester, dvs Azure og M365.

Innenfor Azure har man samlet alle AI-tjenester under Azure AI services. Her finnes det mange ferdig pakker for såvel Narrow AI som Generativ AI. Tjenester for Generativ AI er så samlet under Azure AI studio. Denne er i dag kun i preview og man må også ha access til Azure OpenAI service. Vi har testet Azure AI studio og benyttet oss av ChatGPT-4, som vi nådde via Azure OpenAI service. Dette virket greit og var en måte å omgå at man generelt savner norsk språkstøtte i flere av språkmodulene, for eksempel i modulen language service.

Hva så med alle Copilotene?

Man kan dele inn disse i tre grupper:

1. Copilot for office applikasjoner : Copilot for M365

a. Powerpoint

b. Excel

c. Word

d. Outlook

e. Teams

2. Spesialiserte Copiloter for forskjellige applikasjonsdomener

a. Copilot for Dynamics (lansert 6 mars 2024)

b. Fabric Copilot (Preview)

c. Security Copilot (kommer i Q1/Q2 2024)

d. Github Copilot  (første versjonen kom oktober 2021)

e. Power Platform Copilot (lansert i oktober 2023)

f. Copilot for services (Preview)

g. Copilot for Viva (lansert 2023)

3. Copiloter for web og Windows (disse er gratis)

a. Copilot for Bing

b. Copilot for Edge

c. Windows Copilot

 

Copiloter for M365

Vi har testet disse i et par måneder nå, og jeg er litt skuffet over Copiloter for Excel og Outlook, mens de andre 3 imponerer. Særlig liker jeg Copilot for Powerpoint og Teams. Jeg kan stå i en tom presentasjon i Powerpoint og velge Coplilot funksjonen, «Create presentation from file», hvor jeg så velger en fil for eksempel et word dokument, i løpet av 2-3 minutter så har jeg en ferdig powerpoint presentasjon som presenterer innholdet fra word dokumentet.

I Teams synes jeg transkriberingsfunksjonen fra teamsmøter er flott. Min Teams Copilot lytter til møtet, transkriberer og gir oss et utkast til møtereferat. I begynnelsen fantes det ikke språkstøtte for norsk i disse Copilotene, noe som nå er lansert for M365. Jeg erfarer at Copliotene, later til å bli bedre og bedre dag for dag.

Copiloter er en forlengelse av deg. Den skal på ingen måte erstatte ansatte, men forsterke og effektivisere arbeidet.

Merk deg at Copilotene kun finner de dokument som finnes innenfor MS sfæren og som du har tilgang til, så dokumenter i Sharepoint når du, men ikke dokumenter i andre dokumenthåndteringssystemer (disse kan nås via Copilot Studio).

 

Spesialiserte Copiloter.

Vi har ikke testet disse i noen særlig grad, siden de er ganske ferske. Jeg har sett litt på Copilot for Services. Det er en Copilot for kundesupport. Ved hjelp av denne kan man fort bygge en Kundesupport Chatbot. Sevice Copiloten har per i dag kun connectorer til: Salesforce, Service Now og Zendesk.

 

Copiloter for Web og Windows

Disse gratis funksjonene virker omtrent som gratis versjonen av ChatGPT og er nyttige.

 

Copilot Studio

Så har vi til slutt Copilot Studio, som er min favoritt. Ved hjelp av Copilot Studio kan du bygge inn mer funksjonalitet til eksisterende Copiloter, eller bygge nye helt selvstendige Copiloter.

Du når all funksjonalitet som finnes i Azure AI services (inklusive Azure AI studio). La meg gi dere et eksempel på bruksområde: I en virksomhet bruker man ikke Sharepoint, men har et annet dokumenthåndteringssystem eller saksbehandlingssystem, som man ønsker å nå via en Copilot. Man kan da bruke Copilot Studio som en brygge fra de vanlige copilotene til det andre systemet for å nå dokumentene.

Copilotene er meget lovende men har fremdeles en vei å gå. Microsoft er offensive og innovative, men husk at man er teknologisk langt fremme, ibland nesten på teknikkens «bleeding edge». Dog AI toget har forlatt perrongen og man bør hoppe på nå. Tenk stort – start smått og lær raskt!

DallE

Bildet er laget med Dall-E

 

Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer