2 min read

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens arbeidsmetoder.

 

Hva er Microsoft Copilot? 

Microsoft Copilot er en revolusjonerende AI-drevet assistent designet for å forbedre produktiviteten og effektiviteten i diverse Microsoft- applikasjoner. Copilot integreres i ulike Microsoft- plattformer for å tilby assistanse gjennom naturlig språkforståelse, internett og tilgengelige data i bedriften. De ansatte skal kunne utføre komplekse oppgaver enkelt. Copilot finnes i ulike former, tilpasset forskjellige behov Dette verktøyet åpner for nye muligheter innen arbeidsflyt, samarbeid, og effektiv håndtering av daglige oppgaver, både enkle og komplekse.  

 

Ulike former for Microsoft Copilot- mye nytt og spennende!  

Det finnes og kommer flere ulike varianter av Microsoft Copilot. Noen av disse variantene er: Microsoft 365 Copilot, Dynamics Copilot, Fabric Copilot, Security Copilot, GitHub Copiliot og Power Platform Copilot. Det er mye spennende i vente! Det kommer også Copilot for nye planner og Copilot for salg. Vi i Move anbefaler at din bedrift setter seg inn i de ulike formene for Copilot og kartlegger hva som kan dekke deres behov på en best mulig måte.  

 

Microsoft 365 

Copilot for Microsoft 365 er et AI-drevet verktøy som forbedrer produktiviteten din i hverdagen. Det integreres i hele Microsoft 365- universet og inkluderer blant annet Teams, Outlook, Word, Exel og Power Point. Copilot i Microsoft 365 henter ut alle dine tilgjengelige data i bedriften innenfor Microsoft 365. Eksempler er teams- chat, kalenderinformasjon, dokumenter, notater og mail. Ved å forstå språkkommandoer kan Copilot hjelpe deg med å utføre oppgaver som å utforme e-poster i Outlook, lage datadrevne Excel-ark, designe PowerPoint-presentasjoner, skrive word dokumenter og hente ut relevant informasjon fra store dokumenter. Dette bidrar til å gjøre arbeidet raskere og mer effektivt. 

 

Hva skal til for å bli klar? 

Det er viktig å forberede seg grundig før man tar i bruk Copilot. Selv om en bedrift kan kjøpe lisenser og enkelt aktivere Copilot med et tastetrykk, anbefales det å ta prosessen på alvor og gjennomføre nødvendige forberedelser først.

Move anbefaler minimum disse grepene for å bli klar for Copilot, før dere «trykker på knappen»;  

Mål og plan for Copilot 

  • Hvem, hvordan og hvorfor? 

Teknisk kompatibilitet og infrastruktur 

  • Data må ligge i Microsoft 365 

  • God struktur i SharePoint, Teams og OneDrive 

Datasikkerhet og Personvern 

  • Vi anbefaler å benytte Microsoft Purview for tilgangskontroll på filer 

Ansattopplæring og- støtte 

  • Gjennomføre opplæring og ha system for å gi ansatte støtte 

 

Hvorfor skal din bedrift investere i Microsoft Copilot? 

Kunstig intelligens er kommet for å bli og Copilot er Microsoft sin storsatsning på å integrere kunstig intelligens i dine tilgjengelige data i bedriften. Ved å investere i Copilot vil det kunne gi bedriften:  

  • Produktivitet og effektivisering  
  • Kvalitet i arbeidet  
  • Struktur av dokumenter, data og analyser 
  • Kreativitet 
  • Fleksibilitet 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Microsoft Copilot eller en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å komme i gang med Copilot.  

 

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer