1 min read

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Det har vært mye snakk om blant annet NSM sine grunnprinsipper for IT-sikkerhet, ISO 27001 og NIST Cyber Security Framework. Rammeverkene gir en helhetlig tilnærming til sikkerhet. Disse rammeverkene kan være relativt omfattende, og inneholder en del papirarbeid dersom man ønsker å måle seg fullstendig eller sertifisere virksomheten i ISO 27001.

Men disse rammeverkene kan også gi verdi selv om man ikke skal sertifiseres eller «sjekke av» en «compliance-boks».

Vi opplever at enkelte mindre virksomheter utfører sikkerhetstiltak i rykk og napp, men at de allikevel forstår og håndterer risikoene som er relevante for dem. Å bli kvitt risiko er topp, men det er viktig å også få formidlet dette til virksomheten på en god måte slik at man kan synliggjøre arbeidet som gjøres og sørge for at det ikke bare blir avskrevet som enda en driftskostnad.

Å måle seg mot et rammeverk trenger ikke være så omfattende som man kanskje tenker!

 

«Så hva er verdien?»

Ved å gjennomføre en «modenhetsanalyse», enten selv eller sammen med en IT-partner kan man diskutere egen sikkerhetstilstand ut ifra områdene i et rammeverk som ender i en kalkulert «Score» for virksomhetens IT-sikkerhetstilstand.

 

Plutselig er IT-sikkerhet blitt en målbar verdi!

Resultatet er en «nå» status som kan brukes mot ledelse for å fremme nåværende risikoer og prioritere disse i videre sikkerhetsarbeid. Dette gir også et grunnlag for investering i IT-sikkerhet samt muligheten til å sette en «mål score» basert på virksomhetens behov.

Når nye tiltak og investeringer blir utført, eller prosjekter blir fullført i virksomheten kan man vise til en forbedring i «Score».

 

«Men det tar jo så masse tid og ressurser?»

Neida! Man kan selv velge hvor omfattende modenhetsvurderingen skal være og skreddersy rammeverkets relevans til egen virksomhet.

Gjennomfør en modenhetsanalyse i dag for å prioritere og synliggjøre forbedringene i eget sikkerhetsarbeid.

Blogg-Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

 

Typiske gevinster fra en modenhetsanalyse er:

  • Økt forståelse av egen risiko
  • Langsiktig cybersikkerhet og risiko-styring
  • Sette prioritet på kritiske aktiviteter
  • Brobygging mellom interessenter som ledelse og aksjonærer
  • Et referansepunkt for egen sikkerhet som også kan brukes i leveranser
  • Målbar avkastning på investering i sikkerhet (ROI)
  • Forberedelse for fremtidige reguleringer og overholdelseskrav
  • Fremme samarbeid og kommunikasjon

Ønsker du en modenhetsanalyse, ta kontakt med oss

 

Ressurser:

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer