1 min read

Advanced Specialization innen Adoption og Change Management

Advanced Specialization innen Adoption og Change Management

Move har nylig oppnådd Microsoft sin Advanced Specialization sertifisering innen brukeradopsjon og endringsledelse, som en av første partner i Norge. For å oppnå denne klassifiseringen må man ha dyp kunnskap, omfattende erfaring og dokumenterbar suksess i gjennomførte prosjekter.

Norge – som resten av verden – går gjennom omfattende digitaliserings- og automatiseringsprosesser i alle deler av samfunnslivet. For å lykkes må man legge opp til endringer i måten vi jobber på, og hvordan arbeidsprosesser er lagt opp. Målsetning er som oftest å oppnå effektiviseringsgevinster samt bedre kundeopplevelse av virksomhetens tjenester.

Endringsledelse som begrep har vært brukt i næringsliv og offentlig forvaltning i mange år, men blir ofte litt stemoderlig behandlet, kanskje fordi mange ledere egentlig ikke ser hvilken forretningsverdi det gir.

Undersøkelser viser at virksomheter som benytter strategisk og effektiv endringsledelse i forbindelse med prosjekter har 6 ganger høyere sannsynlighet for å oppnå prosjektets forretningsmål. Da er det et paradoks at ikke flere ledere prioriterer endringsledelses-ressurser som garantert gir bedre resultater!

Den nye sertifiseringsordningen kommer på toppen av eksisterende Gold Partner status, og synliggjør en ytterligere kompetansespesialisering hos Microsoft sine partnere som driver brukeradopsjon av Microsoft 365 produktivitetsplattformen.

Move har i lengre tid fokusert på brukeradopsjon og endringsledelse og har nylig forsterket teamet med 2 kompetente konsulenter og dokumenterbare resultater i kofferten.

Allerede etter første dag på jobb i Move ble de engasjert i kundeoppdrag.

Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer