1 min read

Advanced Specialization innen Adoption og Change Management

Move har nylig oppnådd Microsoft sin Advanced Specialization sertifisering innen brukeradopsjon og endringsledelse, som en av første partner i Norge. For å oppnå denne klassifiseringen må man ha dyp kunnskap, omfattende erfaring og dokumenterbar suksess i gjennomførte prosjekter.

Norge – som resten av verden – går gjennom omfattende digitaliserings- og automatiseringsprosesser i alle deler av samfunnslivet. For å lykkes må man legge opp til endringer i måten vi jobber på, og hvordan arbeidsprosesser er lagt opp. Målsetning er som oftest å oppnå effektiviseringsgevinster samt bedre kundeopplevelse av virksomhetens tjenester.

Endringsledelse som begrep har vært brukt i næringsliv og offentlig forvaltning i mange år, men blir ofte litt stemoderlig behandlet, kanskje fordi mange ledere egentlig ikke ser hvilken forretningsverdi det gir.

Undersøkelser viser at virksomheter som benytter strategisk og effektiv endringsledelse i forbindelse med prosjekter har 6 ganger høyere sannsynlighet for å oppnå prosjektets forretningsmål. Da er det et paradoks at ikke flere ledere prioriterer endringsledelses-ressurser som garantert gir bedre resultater!

Den nye sertifiseringsordningen kommer på toppen av eksisterende Gold Partner status, og synliggjør en ytterligere kompetansespesialisering hos Microsoft sine partnere som driver brukeradopsjon av Microsoft 365 produktivitetsplattformen.

Move har i lengre tid fokusert på brukeradopsjon og endringsledelse og har nylig forsterket teamet med 2 kompetente konsulenter og dokumenterbare resultater i kofferten.

Allerede etter første dag på jobb i Move ble de engasjert i kundeoppdrag.

Informasjonsbeskyttelse med Microsoft Purview 

Det dukker stadig opp nye eller forbedrede teknologier som endrer, effektiviserer, og revolusjonerer hverdagen vår. 

Les mer

Move hjelper kommunesektoren med styringssystem for informasjonssikkerhet

Move AS har på oppdrag fra foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) utarbeidet et sett med dokumenter for et styringssystem for...

Les mer

Viktigheten av IT-sikkerhet i en digital verden

I dagens digitale tidsalder er IT-sikkerhet en av de viktigste faktorene for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Med økende...

Les mer