1 min read

Advanced Specialization innen Adoption og Change Management

Advanced Specialization innen Adoption og Change Management

Move har nylig oppnådd Microsoft sin Advanced Specialization sertifisering innen brukeradopsjon og endringsledelse, som en av første partner i Norge. For å oppnå denne klassifiseringen må man ha dyp kunnskap, omfattende erfaring og dokumenterbar suksess i gjennomførte prosjekter.

Norge – som resten av verden – går gjennom omfattende digitaliserings- og automatiseringsprosesser i alle deler av samfunnslivet. For å lykkes må man legge opp til endringer i måten vi jobber på, og hvordan arbeidsprosesser er lagt opp. Målsetning er som oftest å oppnå effektiviseringsgevinster samt bedre kundeopplevelse av virksomhetens tjenester.

Endringsledelse som begrep har vært brukt i næringsliv og offentlig forvaltning i mange år, men blir ofte litt stemoderlig behandlet, kanskje fordi mange ledere egentlig ikke ser hvilken forretningsverdi det gir.

Undersøkelser viser at virksomheter som benytter strategisk og effektiv endringsledelse i forbindelse med prosjekter har 6 ganger høyere sannsynlighet for å oppnå prosjektets forretningsmål. Da er det et paradoks at ikke flere ledere prioriterer endringsledelses-ressurser som garantert gir bedre resultater!

Den nye sertifiseringsordningen kommer på toppen av eksisterende Gold Partner status, og synliggjør en ytterligere kompetansespesialisering hos Microsoft sine partnere som driver brukeradopsjon av Microsoft 365 produktivitetsplattformen.

Move har i lengre tid fokusert på brukeradopsjon og endringsledelse og har nylig forsterket teamet med 2 kompetente konsulenter og dokumenterbare resultater i kofferten.

Allerede etter første dag på jobb i Move ble de engasjert i kundeoppdrag.

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Det har vært mye snakk om blant annet NSM sine grunnprinsipper for IT-sikkerhet, ISO 27001 og NIST Cyber Security Framework. Rammeverkene gir en...

Les mer
Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Safe4 gikk for hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI og fikk forenklet IT-administrasjon og kraftig reduserte kostnader.

Les mer
Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Vi har alle latt oss imponere av OpenAI og ChatGPT. I likhet med ChatGPT ruller nå Microsoft ut det dem kaller for Copilot for Microsoft 365. Copilot...

Les mer