Move Driftsovervåking

 

top view of businessman hand working with modern technology and digital layer effect as business strategy concept

 

Move sørger for løpende proaktiv overvåking av kundens infrastruktur. Ved hendelser vil kunden bli varslet i henhold til prioritetsgrad og avtalte varslingsrutiner.  Videre kartlegging, feilretting og gjenoppretting av ordinær drift gjøres enten av kunden, eller av Move sine eksperter dersom drifts- eller supportavtale er etablert eller etter avtale.

Kontakt oss

 

Overordnet beskrivelse av tjenesten 

Overvåking av infrastruktur skjer ved hjelp av Move Monitor overvåkingssystemer som rapporterer feil eller varsler ift. definerte terskelverdier.

  • Hendelser håndteres i etterkant av varsler eller alarmer oppstått i overvåkingssystemene. 
  • Hendelsen avklares med kunde i forhold til hvem som utbedrer hendelsen. 
  • Hendelsen prioriteres iht. Move sine prioriteringskriterier for hendelseshåndtering.
  • Varslingsrutiner settes opp ved oppstart av tjenesten.
  • Komplett utstyrsliste over hva som skal overvåkes settes opp ved oppstart av tjenesten.

Tjenester fra Move Operations

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om  våre tjenester? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.