Move Objektlagring

 

backup-knapp (1)

 

Arkivering av sikkerhetskopier i Move Objektlagring (S3 lagringsløsning) er en prosess som gjør det mulig å lagre data på en sikker og kostnadseffektiv måte. Move Objektlagring (S3) er en skybasert tjeneste som tilbyr høy tilgjengelighet, holdbarhet og skalerbarhet for dataene. Arkivering av sikkerhetskopier i en S3 lagringsløsning er en smart måte å beskytte dataene mot tap eller skade, og samtidig spare penger og ressurser.

Kontakt oss

​Move Objekt lagring S3 følger 3-2-1 prinsippet for lagring og oppbevaring av backupdata det er et godt prinsipp for design av en komplett backup løsning. Det betyr at det er tre kopier av dataene, på to separate medier der en av kopiene er lagret ut av huset. Tradisjonelt så ble dette løst ved å ta backupen ut på tape og disse ble da flyttet til en annen lokasjon.​

Move Objekt lagring S3 tilbyr en opsjon som kan gi deg en georedundans over 3 lokasjoner for ekstra sikkerhet.​

Move kan som opsjon til objektlagring (S3aaS) tilby en tjeneste kalt Object Lock. Denne tjenesten gjør det mulig å låse ned datasett skrevet til Move Objektlagring for et gitt tidsrom, f.eks. 60 dager. Data som låses ned på denne måten vil ikke kunne endres eller slettes i angitt periode. Dette kan sammenlignes med WORM teknologi som sikrer dataene meget godt. Absolutt ingen har mulighet til å endre på dataene i perioden de er låst ned. På denne måten sikres dataene godt mot for eksempel kryptovirus. Kunden får tilgang til en off-prem installert plattform dedikert til lagring av sekundære data, hvor alle data er utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell. Data som er kryptert i tjenesten av kundens programvare vil ikke være mulig å lese i klartekst av andre enn kunden.​

All programvare, fysiske servere og lisenser som inngår i tjenesten er inkludert. Kunden må selv besørge nødvendige lisenser til programvare som benyttes til å skrive/lese data til/fra tjenesten.

 

Beskrivelse av tjenesten

Formålet med tjenesten Move Objektlagring S3 as a Service (S3aaS) er å sørge for sekundær off-prem sikring av kundens data som er lagret i kundens datarom og/eller i skytjenester. Off-prem lagring av data er en viktig metode for å sikre seg mot tap av data, og blir ofte oversett inntil man trenger å gjenopprette data som har blitt borte eller korrupt. Tjenesten reduserer økonomiske konsekvenser av nedetid og gir samtidig beskyttelse mot fatale konsekvenser fra løsepengevirus-angrep (ransomware). 

Tjenesten er basert på en avansert plattform bestående av markedsledende program- og maskinvare installert i Move sitt datasenter. Move sitt datasenter for objektlagring er spredt over 3 datasentre for å kunne levere en tilgjengelighet på kopi av kundedata nesten uansett utfordring/problem som måtte oppstår.  

Kunden får tilgang til en off-prem installert plattform dedikert til lagring av sekundære data, hvor alle data er utilgjengelig for andre enn kunden selv og Move sitt driftspersonell. Data som er kryptert i tjenesten av kundens programvare vil ikke være mulig å lese i klartekst av andre enn kunden. 

Tjenester fra Move Operations

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om  våre tjenester? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.