Move M365 Forvaltning 

 

Group of young adults in business training-1

 

Move M365 Forvaltning er en tjeneste som skal sikre kunden stabilitet, sikkerhet, ytelse, kostnadskontroll samt utvikling for sitt M365 miljø. Tjenesten inkluderer løpende overvåkning samt periodisk kontroll samt strategisk rådgiving og livssyklus håndtering av kundens plattform. 

Move M365 Forvaltning inkluderer bistand med å holde oversikt over M365 oppdateringer og endringer som kan påvirke kundens konfigurasjon, brukere, integrasjoner og IT-miljøet ellers. Gjennom dette sikre stabilitet og tilgjengelighet. Forvaltnings aktiviteter er basert på prinsipper fra Move beste praksis samt Microsoft Well Architected Framework.  

Tjenesten Move M365 Forvaltning skal også inkludere periodiske analyser slik at tjenesten sikres og kostnadene optimaliseres i takt med kundens og plattformens utvikling. 

Kontakt oss

 

Beskrivelse av tjenesten

M365 er en IT-plattform under konstant utvikling. Det kommer fortløpende oppdateringer, der noen endringer har større betydning enn andre. For å kunne ivareta alle aspektene ved en Move M365 Forvaltning bør man gjennomføre et sett med aktiviteter for å opprettholde kontroll og samtidig sørge for at medarbeidere er informert samt innehar nødvendig kompetanse til å opprettholde sin effektivitet og trygghet i arbeidet. Move anbefaler også kunder å etablere og følge en strategi for å styrke og videreutvikle effektiviteten plattformen gir samt periodisk vurdere denne opp mot alternativ.  

Hovedpunkter ift. forvaltningen. 

Hvordan påvirker fremtidige endringer:

  • Tekniske løsninger og integrasjoner

  • Kundens medarbeidere samt trygghet og effektivitet i løsninger ift. at organisasjonen får gjennomført sine arbeidsoppgaver 


Hvilke fokusområder skal forvaltes:

  • Stabilitet (Reliability)

  • Sikkerhet (Security)

  • Kostnader (Cost Optimization) 

  • Kontinuerlig forbedring (Operational Excellence)

  • Effektivitet (Performance Efficiency)

  • Strategi og utvikling (Strategy planning) 


I oppstarten avdekker partene i samarbeid hvilken bistand som er nødvendig for gjennomføring av tilfredstillende forvaltning. Samtidig avdekkes hvilke utviklingsaktiviteter som bør gjennomføres. Endringsoppdrag ut over standard patching leveres etter nærmere avtale og etter medgått tid. 

Løpende forvaltning dokumenteres løpende i avtalt format. 

Avtalen inkluderer halvårlige strategi workshops á 2 timer. 

Sjekkliste for Move-vedlikehold: Daglige, ukentlige og månedlige oppgaver 

Det er enkelt for systemadministratorer å miste oversikten over oppgaver når man kun svarer på varsler. Vi utfører periodiske oppgaver som i daglige, ukentlige og månedlige, slik at viktige gjøremål blir rutine og ikke oversett. 

Vedlikehold handler ikke bare om å opprettholde oppetiden. Det sikrer at du får mest mulig ut av investeringene dine. 

Move forvalter og følger opp M365 plattformen din. Slik at dere selv kan fokusere på egen kjernevirksomhet, utvikling og kundetilfredshet 

Tjenester fra Move Operations

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om  våre tjenester? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.