Move Azure Forvaltning

 

Data servers resting on clouds in blue in a cloudy sky

 

Move Azure Forvaltning frigjør kundens ressurser fra drift, forvaltning og vedlikehold slik at kunden selv kan fokusere på kjernevirksomhet, produktutvikling, kunder og effektivisering. Move Azure Forvaltning tjenesten skal sikre kunden stabilitet, sikkerhet, ytelse, kostnadskontroll samt videreutvikling. Tjenesten inkluderer bl.a. overvåkning, beredskap med garantert responstid, periodisk kontroll, strategisk rådgiving og anbefalinger ift. livssyklus håndtering av deres Azure plattform. 

Move Azure Forvaltning inkluderer bistand til å holde oversikt over Azure oppdateringer og endringer som kan påvirke kundens konfigurasjon, brukere, integrasjoner og IT-miljøet. Tjenestens forvaltnings aktiviteter er basert på prinsipper fra Move beste praksis samt Microsoft Well Architected Framework.  

Tjenesten Move Azure Forvaltning inkluderer også periodiske analyser slik at tjenesten sikres og kostnadene optimaliseres i takt med kundens og plattformens utvikling. 

Kontakt oss

 

Beskrivelse av tjenesten

Azure er en IT-plattform under konstant utvikling. Det kommer fortløpende oppdateringer, der noen endringer som har større betydning enn andre. For å kunne ivareta alle områder inkluderer Move Azure Forvaltning et sett med aktiviteter som skal opprettholde kontroll og samtidig sørge for at medarbeidere får utført sitt arbeid. Move vil gjennom tjenesten og analyser gi anbefalinger ift. videreutvikle av plattformens effektivitet samt muligheter for optimalisering, effektivisering og automatisering.  

Hovedpunkter ift. forvaltningen: 

  • Hvordan påvirker fremtidige endringer;

  • Tekniske løsninger og integrasjoner

  • Kundens medarbeidere samt trygghet og effektivitet i løsninger ift. at organisasjonen får gjennomført sine arbeidsoppgaver

  • Hvilke fokusområder skal forvaltes;

  • Stabilitet (Reliability)

  • Sikkerhet (Security)

  • Kostnader (Cost Optimization)

  • Kontinuerlig forbedring (Operational Excellence)

  • Effektivitet (Performance Efficiency)

  • Strategi og utvikling (Strategy planning) 


I oppstarten avdekker partene i samarbeid hvilke oppgaver som det skal fokuseres på for gjennomføring av riktig forvaltning. Samtidig avdekkes hvilke utviklings aktiviteter som bør gjennomføres.  

Løpende forvaltning dokumenteres i avtalt format. 

Avtalen inkluderer halvårlige strategi workshops á 2 timer. 

Det er enkelt for systemadministratorer å miste oversikten over oppgaver dersom man kun svarer på varsler og incidents. Gjennom Move Azure Forvaltning utføres periodiske oppgaver slik at viktige gjøremål blir rutine og ikke oversett. Vedlikehold handler ikke bare om å opprettholde oppetid. Tjenesten skal også bidra til å sikre at kunden får mest mulig ut av investeringene dine. 

Move forvalter kundens Azure infrastrukture, og hjelper kunden slik at du kan fokusere på egen kjernevirksomheten din. 

Move vedlikeholdsoppgaver kan grovt brytes ned etter frekvens: daglig, månedlig og kvartalsvis. 

Tjenester fra Move Operations

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om  våre tjenester? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.