Join us to

The Move Azure Cloud

Customer success and return on investment guaranteed!

Secure, managed and mobile cloud solution governed by Move.

Including client-, server-, storage-, back up-, network-, automation-, AI- and BI- solutions.

 

Hvilke utfordringer løser vi med Move Azure Cloud  

Med The Move Azure Cloud har virksomheten din tilgang til en innovativ plattform for fremtidig verdiskaping og utvikling. Løsningen er en elastisk infrastruktur som gir stor fleksibilitet med mulighet for å skalere opp og ned, samt mulighet for å flytte hele eller deler av datasenteret ut i skyen. Du betaler kun for det du bruker av kapasitet og reduserer dermed investeringsbehovet noe som gir stor kostoptimalisering. Gjennom automatisering av prosesser effektiviserer man driften av virksomhetens IT-plattform. Løsningen gir sikker og trygg tilgangsstyring til, og kontroll av virksomhetens data. Dette er en bærekraftig løsning som åpner for bruk av Cloud PC hvor man flytter arbeidsflaten til skyen og på den måten gjenbruker eksiterende PCer og forlenger levetiden på disse.

Med The Move Azure Cloud er virksomheten din sikret tilgang på Moves ledende kompetansemiljø for IT-infrastruktur og er dermed sikret en suksessfull digital transformasjon med høy return on investment.

Siste aktuelle saker

Se alle aktulle saker fra Move

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på...

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft...

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer...

Ønsker du å vite mer om  Move Azure Cloud?