2 min read

IT-tjenester og gevinstrealisering

IT-tjenester og gevinstrealisering

Virksomheters IT-behov og tjenester bør revideres jevnlig slik at de understøtter virksomhetens visjon og mål, utnytter nye muligheter. Samtidig er det viktig å evaluere standarder og normer for å vinne konkurransen eller forbedre virksomhetens tjenester. Hva er status for virksomhetens nivå på og utnyttelse av muligheter for digitalisering, nivå ift. cybersikkerhet, utnyttelse av business intelligence, kunstig intelligens mv.

 

I den senere tid har ulike skytjenester som Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) gitt nye muligheter som Move anbefaler at virksomheter vurderer. Finnes det gevinster ved å flytte IT-tjenester til skyen? Hvilke fordeler og merverdi kan skytjenester gi din virksomhet? En forstudie vil kunne avdekke dette.

 

Skytjenester gir de fleste virksomheter

  • økt fleksibilitet,

  • forbedret mobilitet,

  • reduserte kostnader og

  • forbedre kommunikasjon og samhandling

 

Sammen vil disse mulighetene gjøre din virksomhet mer konkurransedyktig, bidra med økt effektivitet, reduserte kostnader iht. forbruk og hurtigere implementering av endringer. Skytjenester følger som regel en betalingsmodell ifht løpende reelt forbruk. Man betaler derfor ikke for ledig kapasitet som du ofte får i lokale eide løsninger, som bl.a. prosessorkraft og datalagringskapasitet.

 

Mange virksomheter legger vekt på økonomiske argumenter ved blant annet å reklassifisere kontantstrøm fra tradisjonelle kapitalutgifter (CAPEX ved kjøp/investering) til løpende driftsutgifter (OPEX). Dette bidrar til forbedrede finansielle nøkkeltall og gir en mer tilpasningsdyktig finansiell posisjon.

 

Nye generasjoner medarbeidere fordrer også et nytt arbeidsmønster som støtter flere arbeidssituasjoner. Yngre medarbeidere foretrekker chat fremfor e-post og den tradisjonelle filserveren med hierarkisk katalogstruktur er på vei til å dø ut til fordel for indekserte og søkbare arkiv. Yngre medarbeidere er vant med å kunne jobbe hvor de vil, når de vil, og med tilgang til alle relevante data. Virksomhetene må legge til rette for de nye arbeidsmønstrene – og den siste tidens Covid-19 pandemi har gitt oss alle en klar anbefaling hva som kreves av arbeidsgivere fremover. Hvordan kan din virksomhet utnytte nye muligheter som skytjenester gir, og samtidig være sikret iht. virksomhetens sikkerhetspolicy og andre lovpålagte krav som GDPR?

 
Når du skal videreutvikle IT-tjenestene er det viktig å se på virksomhetens Key Performance Indicators (KPIer) og evaluere hvordan IT-tjenester kan bidra til å forbedre disse. Move gir råd om informasjon, motivasjon og opplæring som gir økt kompetanse og forbedret effektivitet slik at tjenestene bidrar til merverdi.
 
 

Som eksempel på virksomhetens krav til sikkerhet og beredskapsnivå vil Move kunne se på IT-tjenesten tilsvarende som for bilforsikring og hvilket risikonivå virksomheten ønsker; vil virksomheten ta høy risiko ved å være «selvassurandør», eller ta lavere risiko ved å benytte ansvarsforsikring som del-kasko, kasko eller full kasko med leiebil.

 

For proaktivt å analysere en virksomhets IT-tjenester vil et forstudie med eksterne rådgivere i samarbeid med virksomhetens ressurser gjennomgå IT behovene ved å se på

  • dagens løsning,

  • målsettinger,

  • ønsker og krav til fremtidige tjenester,

  • hvilke gevinster dere ønsker å oppnå,

  • hvilke løsningsalternativ dere kan velge mellom og

  • hvordan deres virksomhet kan realisere gevinstene?

Forstudiet ender opp i en plan og et estimat som skal fungere som et frittstående beslutningsgrunnlag for virksomheten og bidra til at virksomheten på best mulig måte kan konkurrere og levere resultater til eierne.

 

Kontakt oss for mer informasjon.

 

 
 
Enda et år med ransomware angrep

Enda et år med ransomware angrep

Ransomware herjer som aldri før. Aldri før har det vært mer relevant for virksomheter å beskytte seg mot denne angrepsformen.

Les mer
E-postdomener under angrep: Move tilbyr løsninger for digital sikkerhet

E-postdomener under angrep: Move tilbyr løsninger for digital sikkerhet

I en nylig publisert artikkel i Aftenposten datert 8. september 2023, avslører en skremmende statistikk at hele 7 av 10 e-postdomener tilhørende...

Les mer
Store endringer i Microsoft 365- og Office 365-planene fra 1. oktober

Store endringer i Microsoft 365- og Office 365-planene fra 1. oktober

Microsoft har annonsert betydelige endringer i sine 365 lisensplaner som vil påvirke kunder i Norge og over hele Europa. Fra 1. oktober vil Teams,...

Les mer