1 min read

IFE etablerer hybrid skyløsning for sikker digitalisering av virksomheten

IFE etablerer hybrid skyløsning for sikker digitalisering av virksomheten

Institutt for Energiteknikk (IFE) fornyer seg. Hyperkonvergert datasenter, digitalisering, nye arbeidsverktøy og skytjenester optimaliserer et av Norges fremste forskningsmiljøer.

IFE er inne i en omfattende digital omstillingsprosess – og det gjenspeiler seg også i forskningsmiljøene.

 

Forskningsinstituttet har allerede bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. IFE forsker for en bedre fremtid med prosjekter på blant annet fornybar energi, materialteknologi, nukleær teknologi, VR, AI, cybersikkerhet og robotikk så vel som den menneskelige faktoren i digitale omstillingsprosesser.

 
 
En strategi om å skape nye arenaer for forskning basert på teknologisk utvikling er sentralt i den omstillingen instituttet nå gjennomgår. Digitalisering skaper nye muligheter gjennom nye forretningsmodeller og effektivitet, og vil også påvirke reisen til fremtidens forskning med effektive digitale verktøy : «Science 2.0».
 
 
 

Utviklingen skaper et stort behov for kontinuerlig og effektiv utvikling av ny teknologi og nye verktøy i organisasjonen. Samtidig krever utviklingen i trusselbildet at informasjonssikkerhet tas på alvor, og man må tenke sikkerhet i hele verdikjeden – fra kjerneinfrastruktur til tjeneste. IFE etablerer derfor en moderne, hybrid skyløsning basert på hyperkonvergert infrastruktur fra Nutanix. Move er strategisk samarbeidspartner og har jobbet tett med IFE for å etablere løsningen, og vil videre ha ansvar for drift og videreutvikling. Plattformen ble formelt satt i drift 1. april.

 
 
IFE er glade for å ha fått Move som leverandør og vi har sammen et langsiktig perspektiv og ønske om å bygge fremtidens digitale plattform for forskning. I tillegg til teknologi og kompetanse ble det i anskaffelsesprosessen satt søkelys på leverandørenes kultur og evne til å ligge i forkant og være nytenkende. Gjennom forskningen flytter IFE hele tiden grenser, og det er viktig å ha leverandører som ønsker å videreutvikle sine tjenester i henhold til IFEs behov. Move har imponert underveis i hele prosessen, og vi er svært glade for å ha de med oss på den digitale reisen, fastslår IFEs IKT-leder Lars Ove Claesson.
 
 
 
 
 
 

Bilde: fra venstre driftsleder Kjetil Solberg, kundeansvarlig Asle Tronrud og viseadministrerende direktør Leif Paulsen i Move, sammen med prosjektleder Stein Sætersdal og leder IKT Lars Ove Claesson i IFE.

 
 

Om IFE

 

IFE er en uavhengig stiftelse og et av verdens fremste forskningsmiljøer på energi, lokalisert på Kjeller og i Halden. Forskningsinstituttet har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter. Instituttet har 600 fast ansatte og hadde i 2019 en omsetning på ca. NOK 1 mrd.

 
Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer