1 min read

Fast Track til Compliance basert på ISO 27001

Fast Track til Compliance basert på ISO 27001

Digitale virksomheter krever digital kontroll og digitale verdikjeder krever verifisering av digital kontroll. Ikke bare den enkelte virksomhet påvirkes av digitaliseringen, men hele verdikjeder endres og digitaliseres. Det betyr at prosessene i deres virksomhet blir et tannhjul i en digital verdikjede. 

 
Leif B. Paulsen er en av grunnleggerne av Move, og lidenskaplig opptatt av IT-sikkerhet og digital kontroll. 
 

Leif B. Paulsen er en av grunnleggerne av Move, og lidenskaplig opptatt av IT-sikkerhet og digital kontroll.

 

Dette medfører at kunder, partnere og myndigheter stiller økende krav til dokumentasjon på din digitale kontroll. Hvor krevende dette blir avhenger av virksomhetens ståsted, tilgjengelig kompetanse, bransje, kundesegment, samarbeidspartnere og rolle. Vi tilrettelegger prosess og innhold ut ifra deres krav, ståsted og ambisjoner.

 

Move erfarer at verifisert compliance nivå ivaretar muligheter, gir kostnadsbesparelser og risikoreduksjon for virksomheten. 

 
 

Skreddersydd opplegg for mellomstore virksomheter

 

I denne artikkelen fokuserer vi på å presentere et Fast Track opplegg for mellomstore virksomheter med inntil ca 200 ansatte. Dette er en kostnadseffektiv modell knyttet opp imot ISO 27001. Modellen omfatter en optimal kombinasjon av effektive verktøy, utnytt det du allerede har, tilgang på ferdige maler og mulighet for å gjennomføre aktivitetene med interne ressurser. Dette konkrete opplegget kan også passe for større virksomheter, men da med en forutgående vurdering av verktøyvalg, prosess og omfang.

 

I Fasttrack-til-compliance inngår det å jobbe for etterlevelse av informasjonssikkkerhets-standarden ISO/IEC 27001. Løpet går over 7 faser, og inkluderer verktøyene Neupart Secure ISMS og Neupart One til sterkt rabatterte priser, nødvendig malverk og 40 timer konsulentbistand fra Move.

 
 

Hvorfor ISO 27001

 
 
 
 

ISO 27001 standarden er verdens mest anerkjente standard for styring av informasjonssikkerhet. Standardens metodikk er basert på velkjente prinsipper som følger av en rekke lovkrav, bransjekrav og sikkerhetsprinsipper.

 
 

Forutsetninger og omfang

 

Omfanget av løpet begrenses til informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001, og inkluderer således ikke personvern (GDPR). ISO 27001 er et godt fundament for videre arbeid med GDPR, hvor Move også har definerte tjenestekonsepter.

 

Fast track-løpet tilbys til virksomheter som ønsker å løfte modenhet på etterlevelse av krav til informasjonssikkerhet. Prosjektet forutsetter at det er nødvendige interne ressurser tilgjengelig for å jobbe med informasjonssikkerhet i prosjektperioden.

 

Våre konsulenter tar rollen som prosjektledere for fast track-løpet basert på etablerte metodeverk. Dersom din virksomhet ønsker mer dyptgående rådgivning og veiledning i enkelte faser eller i enkelte aktiviteter, vil dette være mulig å bestille som tillegg, men du styrer dette ut ifra deres ambisjoner og mulighet til egeninnsats.

 

Ønsker du mer informasjon og tilbud på en Fast-track til compliance, ta kontakt med oss.

 
 
Enda et år med ransomware angrep

Enda et år med ransomware angrep

Ransomware herjer som aldri før. Aldri før har det vært mer relevant for virksomheter å beskytte seg mot denne angrepsformen.

Les mer
E-postdomener under angrep: Move tilbyr løsninger for digital sikkerhet

E-postdomener under angrep: Move tilbyr løsninger for digital sikkerhet

I en nylig publisert artikkel i Aftenposten datert 8. september 2023, avslører en skremmende statistikk at hele 7 av 10 e-postdomener tilhørende...

Les mer
Store endringer i Microsoft 365- og Office 365-planene fra 1. oktober

Store endringer i Microsoft 365- og Office 365-planene fra 1. oktober

Microsoft har annonsert betydelige endringer i sine 365 lisensplaner som vil påvirke kunder i Norge og over hele Europa. Fra 1. oktober vil Teams,...

Les mer