1 min read

Er du sikret mot ransomware?

Er du sikret mot ransomware?

Ransomware er for de fleste virksomheter den største CyberCrime utfordringen virksomheten står ovenfor. Digital utpressing ved ransomware angrep kan forstyrre eller ødelegge forretningsvirksomheten.

Vil en slik hendelse kunne skje i din virksomhet? Hvor godt sikret er din virksomhet mot denne trusselen? Sikkerhet er et krevende område og trusselsituasjonen er i kontinuerlig utvikling.

Move tilbyr en kostnadseffektiv preventiv sikkerhetsgjennomgang som fokuserer på virksomhetens evne til å motstå et ransomware angrep.

Med en sikkerhetsgjennomgang vil du få:

  • innsikt i hvor sårbar virksomheten er ovenfor ransomwareangrep
  • anbefalinger på tiltak som mest effektivt vil øke sikkerhetsnivået
  • gir dere innsikt i å målrette og optimalisere ressursbruken

Move har totaloversikt over sikkerhetsdomenet og har hatt digital kontroll som fokus i mange år. Vi tilbyr en sikkerhetsgjennomgang som fokuserer på virksomhetens eksponering mot ransomware og evnen til å motstå et angrep.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med en sikkerhetsgjennomgang? Her kan du lese mer om hva en sikkerhetsgjennomgang innebærer og fylle ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vi tilbyr et stort spekter av tjenester og Move Cyber Security gir våre kunder gode og relevante rådgivningstjenester, som kombineres med kostnadseffektive tjenester, metoder og rammeverk. Dette for at våre kunder skal oppnå digital kontroll og kunne dokumentere dette.

Vi er spesialister til å jobbe med praktiske tilnærminger og som gir et virksomhetsforankret sikkerhetsarbeid.

Move Cyber Security jobber tett inn mot alle øvrige kompetanse- og tjenesteområder hos Move. Dette gjør at vi kan hjelpe deg gjennom alle faser av deres digitale sikkerhetsarbeid.

Sikkerhetsarbeidet krever kontinuerlig og målrettet arbeid for å lykkes.

Her finner du full oversikt over alle tjenester Move Cyber Security tilbyr.

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer