2 min read

10 gode grunner hvorfor skytjenester lønner seg

10 gode grunner hvorfor skytjenester lønner seg

Her er argumentene for å overbevise CFO og CEO 

Skytjenester er fortsatt et av de mest brukte buzz-ordene innen IT. Svært mange virksomheter har tatt i bruk sky-tjenester men noen henger fortsatt igjen. Her er 10 grunner som kan overbevise administrerende direktør og finansdirektør at dette er et klokt valg:

  
 

1. Du slipper å bekymre deg over kapitalkostnader (redusere CAPEX) Med skybaserte tjenester (i en offentlig eller hybrid sky) trenger du ikke å investere i servere lenger. Du slipper å forholde deg til 3-års sykluser med nye IT-investeringer i datarommet. Skyleverandøren ivaretar ditt behov for datakraft og lagring.

 

2. Du vil alltid ha den siste tilgjengelige teknologien En stor fordel for kundene er at skyleverandøren sørger for kontinuerlig oppdatering av teknologien når det benyttes virtualiserings- og lastbalanseringsteknologi. Denne oppgraderingen skjer uten at det merkes for kundene. Ytterligere en bekymring mindre.

 

3. Abonnementsbasert prising gir forutsigbarhet De fleste skytjenester er abonnementsbasert og beregnes variabelt ut fra bruken. Dermed får du forutsigbarhet i IT-kostnadene som flyttes fra CapEx over til OpEx. De fleste CFOer setter pris på dette.

 

4. Reduksjon av vedlikeholdskostnader I skybaserte tjenester er drift og vedlikeholdskostnader inkludert. Eget IT personell kan fokusere på brukerstøtte og drift av IT-utstyr på huset.

 

5. Du betaler bare for det du bruker Har du endrede databehov ut fra sesonghensyn vil skybaserte tjenester være svært fordelaktig da du raskt kan skalere opp datakraften – og redusere den like raskt når behovet går ned. Du betaler kun for det du bruker til enhver tid.

 

6. Bruker mindre plass Når du ikke trenger eget datasenter frigjør du plass, enten du har datarommet i eget hus eller leier deg inn i en datahall. Mindre plass betyr mindre husleie og penger spart.

 

7. Enklere å jobbe mobilt Med skybaserte tjenester, enten i offentlig eller privat sky, blir det enklere å arbeide mobilt. Et grunnprinsipp med sky-tjenester er at de er tilgjengelig over VPN og internett, så med riktig sikkerhetspolicy på plass vil det være enkelt å jobbe via bærbar, nettbrett eller smarttelefon. Med fremveksten av «bring you own device» vil også skybaserte tjenester være en forutsetning for at dette skal fungere i praksis.

 

8. Arbeidsfleksibilitet for dine medarbeidere Kombinert med at det er enklere å jobbe mobilt, vil det også gi langt større fleksibilitet i å kunne jobbe fra hvor-som-helst. I dagens arbeidsmarked er det nærmest et krav at man skal ha muligheten til å ha tilgang til jobbens dataressurser og kunne jobbe fleksibelt – enten det er på arbeidsplassen, hjemmekontor, hytta, hotell, flyplass eller på kaféen.

 

9. Bedre sikkerhet og robusthet Noe av det verste som skjer er at en ansatt mister sin datamaskin eller blir stjålet – og det utgjør en betydelig sikkerhetstrussel mot de fleste virksomheter. Med virtuelle desktop på enhetene vil ikke dataene ligge kun på medarbeiderens PC, men blir lagret sikkert i en sky. Med riktig sikkerhetsinnstillinger vil det være nærmest umulig for en tyv å kunne utnytte en stjålet PC til å utføre uønskede handlinger mot virksomheten. Den uheldige medarbeideren vil også raskt kunne logge seg inn igjen på en ny enhet og ha alle sine IT-verktøy tilgjengelig.

 

10. Fokus på egen kjernevirksomhet Dette argumentet har vi brukt siden «outsourcing» og ASP (application service provider) kom på dagsorden tidlig på 2000-tallet. Argumentet er kanskje mer enn noen gang gyldig. Alle proaktive virksomheter både i privat og offentlig sektor må digitalisere sine tjenester og «kundereiser». Her kan IT-medarbeiderne spille en betydelig rolle i å være sparringpartner og premissgiver overfor forretningsenhetene i hvordan teknologi kan bidra til å utvikle stadig bedre kundeopplevelser.

  

Kontakt Move for en uforpliktende Cloud Smart Workshop hvor vi ser på muligheter og gevinster ved bruk av skyløsninger.

Strengthening Your Human Firewall: The Importance of Security Training The Human Vulnerability in Cybersecurity

Strengthening Your Human Firewall: The Importance of Security Training The Human Vulnerability in Cybersecurity

In today's digital landscape, the human factor remains one of the most significant vulnerabilities in cybersecurity. Criminals are increasingly...

Les mer
Styrking av din menneskelige brannmur: Viktigheten av sikkerhetsopplæring

Styrking av din menneskelige brannmur: Viktigheten av sikkerhetsopplæring

Den menneskelige sårbarheten i cybersikkerhet I dagens digitale landskap forblir den menneskelige faktoren en av de mest betydelige sårbarhetene i...

Les mer
Stopp cyberskurkene med ledende løsninger for IT- og OT-sikkerhet

Stopp cyberskurkene med ledende løsninger for IT- og OT-sikkerhet

Nye forskrifter og reguleringer stiller stadig større krav til IT-sikkerheten. Med tjenester fra Move og løsninger fra Fortinet kan du sikre din OT-...

Les mer