1 min read

Moderniser beskyttelse av servere

Moderniser beskyttelse av servere

Vi opplever at mange virksomheter har etablert Microsoft Defender på endepunktene sine, men ikke på serverne sine. Det er minst like viktig å beskytte servere som det er å beskytte endepunkter.

Ved å utnytte samspillet mellom disse produktene får man hentet ut enda mer sikkerhetsgevinst fra produktene, og øker sannsynligheten betraktelig for å få stoppet angriperen før det er for sent. 

Dagens trusselbilde fordrer at IT-miljøene er så sikre som mulig. Serverne bør også herdes og beskyttes på lik linje med endepunktene, og mulige forsøk på kompromittering bør blokkeres så tidlig som mulig. Defender for Servers kan hjelpe dere å øke beskyttelsen for å oppdage og forhindre en rekke angrep. 

 

Defender for Servers planer og funksjonalitet  

Defender for Servers integrerer med de andre Defender produktene og beskytter servere med alle funksjonene man finner på endepunktene, som «Attack Surface Reduction» for å herde systemet for angrep, neste generasjons beskyttelse, inkludert sanntidsskanning, beskyttelse, endepunktsdeteksjon og respons (EDR) og mye mer.  

Defender for Servers har en bråte med utvidet funksjonalitet som kan bidra til økt innsikt i sikkerhet, sårbarhetshåndtering og målbar herding av servere. Dette kalles Defender for Servers Plan 2. I den planen følger det enda mer, blant annet «Vulnerability Management Add-on».  

Med «Vulnerability Management Add-on» får du innsikt i: 

  • Sertifikater som holder på å gå ut på dato eller har svak sikkerhet 
  • Sårbarhetsvurderinger for nettleser-tillegg basert på tilgangsnivå og kjente sårbarheter
  • Sårbarhetsvurdering av fastvare på maskiner 
  • Blokker programvare eller advar brukere når de starter opp en sårbar applikasjon 
  • Sammenligne faktisk sikkerhetsstatus på maskiner mot kjente baselines som for eksempel CIS 

Sammen med denne lisensen får man også med «Azure Update Manager» som lar deg hel-automatisere oppdateringer for både Windows og Linux servere etter virksomhetens behov. 

Ta gjerne kontakt med oss i Move for å høre hvordan Defender for Servers kan løse dine sikkerhetsbehov! 

 

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer