1 min read

Løsningsarkitektur for landets raskest voksende kommune

Leder for digitaliseringsseksjonen i Lørenskog kommune, Kristin Bjørgum Berg

Lørenskog kommune, sentralt plassert mellom Lillestrøm og Oslo, er landets raskest voksende kommune syvende året på rad. Den raske veksten har gitt mange muligheter, men også utfordringer. For å sørge for gode kommunale tjenester har kommunen satset målrettet på teknologiutvikling og digitalisering de siste årene.

– Lørenskog kommune er midt i en digital transformasjon hvor vi setter innbyggerne i sentrum. Vi jobber mye med virksomhetsarkitektur og endringsledelse for å kunne gjøre raske og nødvendige endringer. Dette krever at man har orden i sysakene og struktur for arbeidet. Med en god virksomhetsarkitektur kan vi se innbyggere, tjenester, prosesser og teknologi i sammenheng. Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel for å bli mer effektiv og for å kunne levere bedre tjenester, sier Kristin Bjørgum Berg, leder for digitaliseringsseksjonen i Lørenskog kommune.

Seksjonen består av 25 personer som jobber med IT-drift, brukerstøtte, nettverk, GDPR, og prosessorientert utvikling i kommunen.

 

Fornyet infrastrukturen

For å finne gode løsninger for et nytt infrastrukturmiljø inngikk kommunen samarbeid med Move.

– I tråd med nasjonal IKT-strategi er vi pålagt å bruke skyløsninger så langt det er mulig, men etter en modenhetsanalyse så vi at både fagapplikasjoner og organisasjonen ikke var klar. Takket være Move fikk vi raskt anskaffet og satt opp et hyperkonvergent datasenter som løste mange av utfordringene. I den forbindelse har vi også etablert en filsluse-løsning for sikker filoverføring. Move har bidratt med kompetanseoverføring slik at vi kan drifte løsningene selv.

 

Berg forteller at prosjektet har vært vellykket og at samarbeidet med Move fortsetter.

– Vi er spesielt fornøyde med konsulentene og arbeidet med utarbeidelse av kravspesifikasjonen for migrerings- og implementeringsjobben. Vi har også hatt en fin overgangsfase med fokus på kompetanseoverføring. Alle har satt stor pris på at konsulentene har vært tilgjengelig 24/7, noe som har gitt trygghet gjennom hele prosjektet. Nå har vi i tillegg inngått responstidsavtale med Move, et område som skal prioriteres fremover.

– Selv om vi har etablert den nye infrastrukturen, sitter Move på mye kompetanse vi ønsker å benytte oss av videre. Vi ser ikke på Move som en leverandør, men som en viktig sparringspartner i prosjektene. Nå ser vi frem til et aktivt partnerskap med Move i tiden som kommer, avslutter Berg.

Informasjonsbeskyttelse med Microsoft Purview 

Det dukker stadig opp nye eller forbedrede teknologier som endrer, effektiviserer, og revolusjonerer hverdagen vår. 

Les mer

Move hjelper kommunesektoren med styringssystem for informasjonssikkerhet

Move AS har på oppdrag fra foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) utarbeidet et sett med dokumenter for et styringssystem for...

Les mer

Viktigheten av IT-sikkerhet i en digital verden

I dagens digitale tidsalder er IT-sikkerhet en av de viktigste faktorene for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Med økende...

Les mer