1 min read

Løsningsarkitektur for landets raskest voksende kommune

Løsningsarkitektur for landets raskest voksende kommune

Lørenskog kommune, sentralt plassert mellom Lillestrøm og Oslo, er landets raskest voksende kommune syvende året på rad. Den raske veksten har gitt mange muligheter, men også utfordringer. For å sørge for gode kommunale tjenester har kommunen satset målrettet på teknologiutvikling og digitalisering de siste årene.

– Lørenskog kommune er midt i en digital transformasjon hvor vi setter innbyggerne i sentrum. Vi jobber mye med virksomhetsarkitektur og endringsledelse for å kunne gjøre raske og nødvendige endringer. Dette krever at man har orden i sysakene og struktur for arbeidet. Med en god virksomhetsarkitektur kan vi se innbyggere, tjenester, prosesser og teknologi i sammenheng. Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel for å bli mer effektiv og for å kunne levere bedre tjenester, sier Kristin Bjørgum Berg, leder for digitaliseringsseksjonen i Lørenskog kommune.

Seksjonen består av 25 personer som jobber med IT-drift, brukerstøtte, nettverk, GDPR, og prosessorientert utvikling i kommunen.

 

Fornyet infrastrukturen

For å finne gode løsninger for et nytt infrastrukturmiljø inngikk kommunen samarbeid med Move.

– I tråd med nasjonal IKT-strategi er vi pålagt å bruke skyløsninger så langt det er mulig, men etter en modenhetsanalyse så vi at både fagapplikasjoner og organisasjonen ikke var klar. Takket være Move fikk vi raskt anskaffet og satt opp et hyperkonvergent datasenter som løste mange av utfordringene. I den forbindelse har vi også etablert en filsluse-løsning for sikker filoverføring. Move har bidratt med kompetanseoverføring slik at vi kan drifte løsningene selv.

 

Berg forteller at prosjektet har vært vellykket og at samarbeidet med Move fortsetter.

– Vi er spesielt fornøyde med konsulentene og arbeidet med utarbeidelse av kravspesifikasjonen for migrerings- og implementeringsjobben. Vi har også hatt en fin overgangsfase med fokus på kompetanseoverføring. Alle har satt stor pris på at konsulentene har vært tilgjengelig 24/7, noe som har gitt trygghet gjennom hele prosjektet. Nå har vi i tillegg inngått responstidsavtale med Move, et område som skal prioriteres fremover.

– Selv om vi har etablert den nye infrastrukturen, sitter Move på mye kompetanse vi ønsker å benytte oss av videre. Vi ser ikke på Move som en leverandør, men som en viktig sparringspartner i prosjektene. Nå ser vi frem til et aktivt partnerskap med Move i tiden som kommer, avslutter Berg.
Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer