PERSONVERN OG SIKKERHET

 

Personvernerklæring for Move AS

 

I denne personvernerklæringen gir vi deg som besøkende på websiden www.move.no, samt våre forretningsforbindelser, informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine og deres personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

 

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd, og vi søker å belyse dette i denne erklæringen.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Move AS er ansvarlig for personopplysninger som behandles når du besøker websiden www.move.no, og du må gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål knytte til denne personvernerklæringen.

 

Hva samler vi inn, hva er formålet og hva er det rettslige grunnlaget?

Våre forretningsforbindelser og de som kontakter oss

Når du tar kontakt via vår webside eller henvender deg til oss kan vi registrere personinformasjon om deg. Personinformasjonen kan inneholde ditt navn, e-postadresse og annen informasjon som du ønsker å dele med oss slik at vi kan respondere på din henvendelse. Hvis du melder deg på noen av våre arrangementer kan vi registrere personinformasjon som ditt navn, kontaktinformasjon og hvis du ønsker det, preferanser relatert til gjennomføring. Dette informeres det om i våre skjemaer og vi vil be om ditt samtykke.

Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er knyttet til å fullføre en kontrakt med deg eller dere, forhandlinger eller nødvendige sonderinger eller forberedelse til å inngå en kontrakt, eller det er i vårt selskaps interesse, for å imøtekomme eller forbedre våre felles forretningsprosesser og leveranser. Skulle disse prosessene kreve ytterligere innhenting av personopplysninger, så vil vi gjøre dette ved å be om ditt samtykke.

Besøk på www.move.no

www.move.no er generell webside for Move AS. Vi bruker Wix.com og HubSpot som elektronisk plattform (CMS løsning) for vår web. Når du registrer deg for nyhetsbrev, arrangement og/eller annen e-postutsendelse fra Move, vil dine data lagres via våre verktøy Wix.com, HubSpot, SuperOffice, SurveyMonkey (Kundeundersøkelse og evaluering etter eventer) og Zoom (webinar) sine databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene på en sikker måte. I henhold til personopplysningslovens §19 og ekomloven §2-7b, så opplyser vi om at vi benytter cookies og analyseverktøy på vår hjemmeside. Det er da Google analytics, Google DoubleClick og GA Audiences benyttes

Kundebehandling, leverandøroppfølging og partnere

Move AS behandler forretningsrelaterte data om kunder, leverandører og partnere og deres ansatte for å kunne supportere og betjene våre kunder, leverandører og partnere med våre tjenester og produkter, samt sikre våre daglige drift, opprettholde nødvendige sikkerhetsnivå og ivareta våre forretningsinteresser, samt forvalte de ansattes krav og interesser, jfr personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Det lovlige grunnlaget for denne behandlingen av disse personopplysningene er å ivareta Move AS legitime forretningsinteresser, sikre god kunde- og leverandørbehandling og oppfylle kontraktsmessige forpliktelser slik det er beskrevet i personopplysningslovens §8 a) b) og f) samt at det i noen tilfeller vil være basert på samtykke fra den enkelte registrerte.

Når du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev

For tidligere registrerte deltagere på nyhetsbrev, og når du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev vil vi registrere din e-postadresse for å kunne sende deg nyhetsbrevet du forespør. Formålet med nyhetsbrevet er å meddele deg nyheter, spesielle tilbud og faglige arrangement. Ved å registrere deg gir du oss ditt samtykke til å registrere e-postadressen din til dette formålet. Det er vårt juridiske grunnlag. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å følge prosedyren som er beskrevet nederst i alle våre nyhetsbrev.

Når du samtykker til markedshenvendelser

Når du samtykker til markedshenvendelser i forbindelse med påmelding til webinar/seminar, fyller ut skjema for å bli kontaktet og/eller nedlastning av elektronisk materiale, vil vi registrere ditt navn, arbeidsgiver, e-post og telefonnummer for å kunne sende deg henvendelser via e-post eller følge deg opp via telefon i etterkant av et webinar/seminar/kontaktskjema. Formålet med henvendelsene er å meddele deg nyheter, spesielle tilbud og faglige arrangement. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å følge prosedyren som er beskrevet nederst i alle våre nyhetsbrev, eller gi beskjed via telefon dersom du blir kontaktet.

Når du trekker ditt samtykke, vil du senest i løpet av en måned fjernes fra våre relevante lister i henhold til din reservasjon.

Rettslige forpliktelser

Move AS kan og er lovpålagt å behandle personopplysninger i forbindelse med å dokumentere etterlevelse av forpliktelser i relasjon til skatt, regnskap eller juridiske prosesser. Behandlingsgrunnlaget er Move AS juridiske forpliktelser og legitime interesser i å unngå, utøvelse av, eller forsvar av rettslige krav.

Ved søknad på stilling

Når du søker stilling hos oss, samler vi inn CV og søknadstekst, og derved informasjon om tidligere arbeidsforhold, lengde, stillingskategori, stillingsbrøk (fulltid/deltid), ansvarsområde mv. Denne informasjonen registrerer du i vår rekrutteringsportal eller sender inn til oss via andre kanaler. Ved registrering i vår rekrutteringsportal ber vi om samtykke til denne behandlingen og opplyser om hvilken behandling vi gjør av dine personopplysninger.

Dersom vi konkret vurderer ansettelse på bakgrunn av søknaden din, vil vi informere deg og be om samtykke til å gjøre en bakgrunnssjekk – da vurderer vi annen informasjon i tillegg til det du har gitt oss. Dette er typisk informasjon om deg som vi finner i offentlig tilgjengelige kilder, får fra referansene dine eller dersom vi foretar en bakgrunnssjekk via tredjepart.

Vi foretar ingen profilering eller fullt ut automatiserte behandlinger av dine opplysninger.

Konsulentformidling

Ved å benytte konsulentformidling hos oss, så samler vi inn navn, e-post og telefonnummer samt den informasjonen du legger ved som kommentar eller vedlegg. Informasjonen benyttes i følgende kategorier som velges ved innsendelse av skjema: «Jeg ønsker konsulent», «Jeg ønsker nytt oppdrag» og «Jeg søker fast stilling».

Ved kategorien «jeg søker konsulent» så bruker vi dine opplysninger for å ta kontakt med deg for å kunne tilby en konsulent. Om det ikke blir oppdrag så vil opplysningene du har gitt oss bli slettet om vi ikke har fått samtykke av deg til å oppbevare opplysningene videre.

Ved kategorien «jeg ønsker nytt oppdrag» så har du allerede et forhold til Move AS og vi benytter de opplysningene vi allerede har for å kunne finne et nytt oppdrag til deg.

Ved kategorien «jeg søker fast stilling» så gjelder det samme som «Ved søknad på stilling».

Deling av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjepart med mindre delingen er nødvendig for å oppfylle nødvendig tjeneste eller leveranse. Vi vil ikke dele mer personopplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle tjenesten eller leveransen.

I tilfelle vi selger eller kjøper virksomheter eller eiendeler, kan vi dele dine personopplysninger til slike potensielle kjøpere eller selgere. Videre kan Move AS dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter eller myndigheter dersom det kreves av loven.

Move AS vil ikke overføre personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger, med mindre hensiktsmessige garantier oppstår eller overføringen foregår ellers i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Sikring av våre IT-løsninger

Våre IT-løsninger er satt sammen av systemer vi har i vårt eget datasenter, samt i skyløsninger.

Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og tiltak, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell og underleverandører, herunder sikkerhetstiltak som er nedfelt i GDPR artikkel 32. All informasjon om deg oppbevares innenfor EU/EØS området og nødvendige databehandleravtaler og taushetserklæringer er på plass med våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring her på hjemmesiden vår.

Innsyn, korreksjon, sletting og supplering av opplysninger

Du har rett til, og dersom du ønsker innsyn i, å korrigere eller å slette opplysninger vi har om deg, så ta gjerne kontakt med oss om dette. Vær oppmerksom på at innsyn eller sletting kan være begrenset på grunn av lovpålagte krav til oss, for eksempel som følge av regnskapsloven og bokføringsloven, eller dersom det kan gå på bekostning av andre personers personvernrettigheter.

Klage på behandling av opplysninger

Du kan alltid klage på vår behandling av dine personopplysninger til oss, eller til Datatilsynet. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter eller klage på behandlingen vi gjør av opplysningene dine. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Leif B. Paulsen, tlf: +47 92253308, e-post: lbp@move.no

Du kan selvsagt også kontakte Datatilsynet, se www.datatilsynet.no.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Move AS nettside er etablert i samsvar med norsk lovgivning, og verneting er Oslo, med eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av denne nettsiden.