Sikring av OT-nettverk 

 

Hvor sikre er dine OT-Systemer

 

De fleste virksomheter har egne OT-nettverk («tekniske nett») hvor vi typisk finner industrielle kontrollsystemer, sensorer, adgangskontroller og alarmsystemer. De senere årene har disse nettverkene blitt koblet til virksomhetens IT-nettverk. Det gir en rekke fordeler, som enklere tilgang og administrasjon av enhetene i OT-nettverket, men introduserer også en rekke sikkerhetsutfordringer.  

Enhetene i OT-nettet er for eksempel sjelden tilstrekkelig sikret, og dersom en trusselaktør kompromitterer IT-nettet så kan aktøren bevege seg videre til OT-nettet. OT-nettet blir også sjelden overvåket på samme måte som IT-nettet. Det holder ikke lengre å kaste ballen over til leverandørene; virksomhetene må selv sørge for at de har tilstrekkelig kontroll på OT-miljøet sitt. 

God styring med et komplett sikkerhetsrammeverk 

Move har utviklet et sikkerhetsrammeverk som tar utgangspunkt i NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, komplettert med ekstra kontrollere fra NIST CSF rammeverket. Rammeverket er enkelt å ta i bruk, og sørger for at virksomheter får en helhetlig styring av både IT-miljøet og OT-miljøet. Med sikkerhetsrammeverket kan virksomheter implementere de nødvendige sikkerhetskontrollerne for å begge miljøene. 

Fremtidsrettet design 

Move har også utviklet et arkitekturdesign som blant annet løser grensesnittet mellom IT-miljøet og OT-miljøet. Vi kombinerer aktive og passive sikkerhetsmekanismer for å møte virksomhetenes utfordringer med å forvalte begge disse miljøene. 

Kartlegging og kontroll av OT-miljø 

Mange virksomheter har et presserende behov for å kartlegge og få kontroll på sine tekniske nett. Move bruker blant annet Microsoft Defender for IOT, som er markedsledende for ICS-systemer. Vi setter opp Defender for IOT i kundens miljø, og får dermed innsikt i hvilke enheter som finnes i OT-nettet. Defender kan passivt lytte til trafikken, eller kan aktivt skanne alle enhetene. Defender kan også sende logger til Microsoft Sentinel, så loggene inngår i virksomhetens sentraliserte logganalysemiljø. 

Hva du får 

God sikring av ditt OT-miljø reduserer risikoen for sikkerhetsbrudd. Du får bedre innsikt i hva som skjer i OT-miljøet, og får muligheten til å reagere raskt dersom det er fare på ferde.

 

Sikring av OT-miljøer

Windows Defender for IoT er en viktig del av virksomheters Defender portefølje.

Tjenester fra Move Cyber Security

Vi hjelper deg med å etablere eller forbedre et ISO 27001-basert styringssystem for informasjonssikkerhet, og dermed oppnå digital kontroll på virksomhetens verdier.


 

 

Vi kartlegger sårbarheter i IT-miljøet, og vi iverksetter sikkerhetstiltak. På den måten hjelper vi deg med å gjøre din virksomhet mindre utsatt for sikkerhetsbrudd.

Vi tror på kompetanse, og at alle ansatte har en viktig rolle i det daglige informasjonssikkerhetsarbeidet. Derfor kjører vi kontinuerlig kurs og bevissthetstrening.

Hvis det oppstår et sikkerhetsbrudd, så er det viktig at det håndteres på en forsvarlig og effektiv måte. Vi tilbyr tjenester for hendelsesovervåking og hendelsesrespons.

Vi tilbyr en rekke tjenester som vi skreddersyr for å oppfylle dine unike sikkerhetsbehov.

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å utforme en beredskapsplan? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.