Sikkerhetsgjennomgang ransomware

 

Move CS Sikkerhetsgjennomgang ransomware-1

 

 

Hacking, spionasje og ransomware er noen av de verste utfordringene enhver virksomhet står ovenfor. Digital utpressing ved ransomware angrep kan utslette hele forretningsvirksomheten ved at en ansatt uheldigvis åpner et ondsinnet vedlegg i en e-post. Vil en slik hendelse kunne skje i din virksomhet? Hvor godt sikret er din virksomhet mot slike utfordringer?

Med en sikkerhetsgjennomgang vil du få:

  • Innsikt i hvor sårbar virksomheten er ovenfor ransomwareangrep

  • Anbefalinger på tiltak som mest effektivt vil øke sikkerhetsnivået

 
Move har totaloversikt over sikkerhetsdomenet og har hatt digital kontroll som fokus i mange år. Vi tilbyr en sikkerhetsgjennomgang som fokuserer på virksomhetens eksponering mot ransomware.

Sikkerhetsgjennomgangen gjennomføres som en halv dag workshop med dere, til fast pris. I workshopen utforsker vi typiske angrepsmetoder og teknikker, og ser det opp mot de sikkerhetsbarrierene som virksomheten har på plass. Målet er å avdekke hvor godt virksomheten er rustet til å stå imot ransomware angrep.

Sikkerhetsanalysen gjennomføres som en 4 timers workshop og er strukturert rundt de enkelte fasene som typiske ransomware angrep følger (recon, distribution, infection, persistence, discovery, payday). Typiske angrepsmetoder og teknikker som trusselaktører bruker i de enkelte fasene gjennomgås, og sees opp mot de sikkerhetstiltakene som virksomheten har på plass i dag.

Etter sikkerhetsgjennomgangen får dere overlevert en rapport som inneholder et:

  • sammendrag for ledelsen

  • teknisk sammendrag med funn og anbefalinger

Referanser til beste praksis:

  • ISO 27002:2022 8.7: Protection against malware

  • CIS Critical Security Controls

  • NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0: Beskytte og opprettholde

Tjenester fra Move Cyber Security

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å gjennomføre en sikkerhetsgjennomgang av ransomware? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.