Security as a Service 

Skreddersydd tjeneste for dine unike sikkerhetsbehov

Proficient young male employee with eyeglasses and checkered shirt, explaining a business analysis displayed on the monitor of a desktop PC to his female colleague, in the interior of a modern office

 

I en tid hvor truslene blir stadig mer sofistikerte, så kan håndteringen av informasjonssikkerheten være utfordrende. Mange virksomheter har nok med å drifte sine IT-systemer, og sjelden tilstrekkelig kapasitet til å håndtere informasjonssikkerheten. Move kan tilby din virksomhet en komplett Security as a Service, utformet for å gi deg den tryggheten du trenger for å fokusere på det du gjør best – å drive virksomheten din. 

Hva vi kan tilby 

Vi tilbyr en rekke tjenester som vi skreddersyr for å oppfylle dine unike sikkerhetsbehov. Dette kan inkludere: 

  • Overvåking av sikkerhetshendelser. Vi setter opp et sentralisert overvåkingsmiljø (SIEM) som overvåker og analyserer sikkerhetshendelser i ditt IT-miljø.

  • Sårbarhetskartlegginger. Vi gjennomfører regelmessige sårbarhetskartlegginger for å identifisere svakheter i IT-systemene dine før de blir utnyttet av trusselaktører. 

  • Sikring og styrking av IT-systemene. Vi gjennomfører tiltak for å sikre og styrke identiteter, endepunkter og øvrig infrastruktur.

  • Sikring av dokumenter og data. Vi kartlegger sensitiv informasjon og passer på at slik informasjon ikke lekker ut av virksomheten.

  • Opplæring og bevissthetstrening. Vi tror på kraften i kunnskap. Derfor inkluderer Security as a Service kompetansetiltak som e-læring og simulert nettfisking. 

Hvordan vi jobber 

Vårt cyber security team benytter anerkjente verktøy og teknikker for å spore, analysere og respondere på sikkerhetstrusler. Vi jobber proaktivt med å identifisere sårbarheter i IT-systemene dine, og vi implementerer nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for angrep. Teamet konsentrerer seg om bruk av Microsoft sine sikkerhetsprodukter, som Sentinel, Purview og Defender porteføljen. Fordelen med dette er at de fleste virksomheter allerede betaler for mange av disse produktene i lisensavtalen med Microsoft, men har ikke tatt de i bruk. Ved å ta i bruk disse produktene, så sikrer vi at virksomheten får mest mulig igjen for avtalen de allerede betaler for. 

Selv om Move gjennomfører det operative sikkerhetsarbeidet, så er det viktig at vi med jevne mellomrom setter av tid til å evaluere og planlegge det løpende sikkerhetsarbeidet.  

Hva du får 

Med vår Security as a Service tjeneste kan du overlate sikkerhetsarbeidet til oss. Du kan stole på at vi er der for å proaktivt jobbe for å styrke informasjonssikkerheten i virksomheten. La oss håndtere sikkerheten, så kan du fokusere på forretningen din. 

Tjenester fra Move Cyber Security

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om hvordan Move kan hjelpe dere å gjennomføre en risikovurdering? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.