Ransomware workshop  

Hacking, spionasje og ransomware er noen av de verste utfordringene enhver virksomhet står ovenfor.

 

 

Move CS Sikkerhetsgjennomgang ransomware-1

 

Ransomware, eller løsepengevirus, er ondsinnet programvare som brukes i forbindelse med digital utpressing. Digital utpressing er en av de verste hendelsene en virksomhet kan utsettes for. Et vellykket angrep kan resultere i at virksomhetens data blir låst ned (kryptert), og data kan bli eksfiltrert til trusselaktøren. Hvis virksomheten ikke betaler løsepenger, så kan trusselaktøren kreve løsepenger fra virksomhetens kunder. Et slikt angrep vil påføre virksomheten betydelige kostnader, og kan i verste fall føre til at virksomheten går konkurs. 

Norske virksomheter er som alle andre virksomheter utsatt for slike angrep, så det er viktig med gode sikkerhetsbarrierer som begrenser trusselaktørenes muligheter til å gjennomføre slike angrep. 

Hva vi kan tilby 

Move har oversikt over sikkerhetsdomenet og har hatt digital kontroll som fokus i mange år. I workshopen utforsker vi typiske angrepsmetoder og teknikker, og ser de opp mot de sikkerhetsbarrierene som virksomheten har på plass. Målet er å avdekke hvor godt virksomheten er rustet til å stå imot ransomware angrep.  

Denne workshopen er spisset mot ransomware som trussel. Hvis en virksomhet ønsker en bredere gjennomgang av sikkerhetstilstanden sin, så anbefaler vi en modenhetsanalyse. 

Hvordan vi jobber 

Ransomware workshopen gjennomføres som en fire times felles workshop, og er strukturert etter fasene i et ransomware angrep (recon, distribution, infection, persistence, discovery, payday). Vi vil sammen gjennomgå alle disse fasene i et ransomware angrep, og utforske virksomhetens sikkerhetsbarrierer. Vi vil også identifisere relevante sikkerhetstiltak. 

Workshopen tilbys som fast pris. 

Hva du får 

En rapport med avdekkede sårbarheter og anbefalte tiltak. 

Tjenester fra Move Cyber Security

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å en ransomware workshop? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.