Modenhetsanalyse av informasjonssikkeheten 

Modenhetsanalyser tilbyr en strukturert tilnærming til å vurdere og forbedre informasjonssikkerheten i din virksomhet

business documents on office table with smart phone and laptop computer and graph financial with social network diagram and three colleagues discussing data in the background-1

 

I en verden hvor digitalisering dominerer alle aspekter av en virksomhet, så blir informasjonssikkerhet stadig mer kritisk. Cybertruslene er sofistikerte, og konsekvensene av sikkerhetsbrudd kan være katastrofale. Vi har de senere årene sett en rekke eksempler på virksomheter som rammes av ransomware, og at personopplysninger har kommet på avveie. Det er her modenhetsanalyser kommer inn i bildet. 

Modenhetsanalyser gir en strukturert og helhetlig gjennomgang av informasjonssikkerheten i en virksomhet. Analysen kan baseres på kjente standarder og rammeverk som ISO 27001, NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet eller CIS Critical Controls. 

Ikke vent til en sikkerhetstrussel blir en realitet for din virksomhet. Ta et proaktivt skritt i dag for å beskytte virksomheten din og dens verdifulle data. Vår modenhetsanalyse er det første skrittet i riktig retning av en sikrere digital fremtid for virksomheten din. 

Hva vi kan tilby 

En etablert metode for gjennomføring av modenhetsanalysen. Gode diskusjoner om hvordan de enkelte kontrollerne kan redusere virksomhetens risiko. Våre konsulenter har lang erfaring i sikkerhetsanalyser, og er blant annet sertifiserte CISSP, ISO 27001 Lead Implementer og Security Blue Team Level 1 og 2. 

Hvordan vi jobber 

Vi starter med å få innsikt i virksomhetens sikkerhetstilstand gjennom felles workshop. Da vil vi avstemme eksisterende tiltak og kontrollere mot det valgte rammeverket. Move vil deretter produsere rapport med funn og anbefalte tiltak. 

Hva du får 

En analyserapport med et innledende sammendrag for ledelsen, en oversikt over virksomhetens sikkerhetstilstand mot de enkelte kontrollerne i rammeverket, og en liste med anbefalte tiltak. Rapporten kan brukes for å synliggjøre virksomhetens totale sikkerhetstilstand ovenfor ledelsen, samt som beslutningsgrunnlag for å prioritere tiltak. 

Tjenester fra Move Cyber Security

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om modenhetsanalysen? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.