Etterlevelse av personvernregelverket 

Hvordan etterlever din virksomhet GDPR? Vi kan bistå med en strukturert gjennomgang av virksomhetens etterlevelse.

 

Move CS Etterlevelse av GDPR-1

 

Personopplysningsloven (GDPR) stiller en rekke krav og plikter til behandlingsansvarlige og databehandlere. Virksomheter må blant annet sikre tilstrekkelig personopplysningssikkerhet, passe på at systemene har innebygd personvern, og de gjennomføre risikovurderinger av alle sine behandlinger. Manglende etterlevelse øker risikoen for sikkerhetsbrudd, med tilhørende konsekvenser som overtredelsesgebyr og svekket omdømme. Hvordan står det til med etterlevelsen i din virksomhet? 

Hva vi kan tilby 

Vi kan bistå med en strukturert gjennomgang av virksomhetens etterlevelse. Vi har en etablert metode for kartlegging av de vesentlige kravene og pliktene, og vi vil anbefale tiltak. 

Hvordan vi jobber 

Gjennomføres som felles workshop. Som oftest er det tilstrekkelig med 1-2 workshops for å få tilstrekkelig innsikt i hvordan det står til med etterlevelsen i virksomheten. Move vil deretter skrive en rapport som beskriver funn og anbefalte tiltak. 

Hva du får 

En statusrapport med innledende sammendrag for ledelsen, en oversikt over de viktigste funnene fra workshopene, samt en oversikt over anbefalte tiltak. Rapporten kan brukes for å synliggjøre etterlevelse ovenfor ledelsen, samt som grunnlag for å prioritere og gjennomføre tiltak. 

Tjenester fra Move Cyber Security

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med oversikt og etterlevelse av GDPR? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.