Brukeropplæring og bevissthetstrening  

Har virksomheten deres noen gode rutiner på sikkerhetstrening av deres ansatte? Og hvordan blir disse vedlikeholdt og regelmessig kontrollert? 

 

 

Group of young adults in business training

 

Hver dag mottar vi store mengder søppelpost, men mye av dette er også svindelforsøk sendt av cyberkriminelle. Slike meldinger sendes ut gjerne vilkårlig eller målrettet, til noen eller mange, og er også bedre kjent som phishing. Et phishingangrep kan komme gjennom e-post, SMS, direktemeldinger på sosiale medier, eller gjennom telefonsamtaler. Det finnes mange tekniske løsninger som kan stoppe mange av forsøkene, men cyberkriminelle finner alltid en vei inn, og de bruker sosial manipulasjon for å lure mottakerne til å klikke på en farlig lenke eller til å gi fra seg konfidensiell informasjon.

De ansatte kan defineres som den menneskelige brannmuren i enhver virksomhet, for det er opp til dem å håndtere phishing-eposten på en god måte når den først kommer frem. Uten en god rutine på brukeropplæring og bevissthetstrening er sjansene store for at de lett kan bli lurt og utnyttet av phishing. Derfor er det viktig å tilby dine ansatte en god brukeropplæring så de blir mer bevisste på sine egne handlinger. Med en god rutine på bevissthetstrening kan de ansatte oppdage tegn til sosial manipulering på egen hånd og unngå å bli offer for angrepet.

KB4-Authorized-Partner

 

Hva vi kan tilby 

Move har eksperter på brukeropplæring og bevissthetstrening mot phishing og vi kan tilby effektiv brukeropplæring gjennom fysiske eller digitale workshop. Alternativt tilbyr vi en tjeneste for regelmessig brukeropplæring med e-læringsverktøyet KnowBe4. KnowBe4 er i dag industriledende innen brukeropplæring og bevissthetstrening, og plattformen settes opp veldig raskt. Vi kartlegger behovet og kunnskapsnivåene til de ansatte og tilrettelegger nivået for opplæring i begge alternativene. Vi tilbyr demo av produktet om dere ønsker det!  

Vår tjeneste for brukeropplæring kan deles opp slik: 

  1. Phishing workshop 

  2. Brukeropplæring og bevissthetstrening m. KnowBe4 

Hvordan vi jobber 

Vi tilrettelegger phishing workshop og tilpasser nivået til de ansatte. Det kan holdes årlig eller så ofte dere ser et behov for å friske opp kunnskapene til de ansatte. 

Brukeropplæring med KnowBe4 er delt i tre tjenestenivåer – Gull, Sølv, og Bronse. Som kunde må dere ha lisens for produktet og eventuelle tilleggsprodukter, og dette faller under nivået Bronse. Move forstår også at ikke alle har kapasitet til å sette opp en slik løsning alene, derfor tilbyr vi å etablere og sette opp produktet på Sølv-nivå. På Gull-nivå driftes hele løsningen av oss. 

Hva du får 

Denne tjenesten bidrar til å redusere sjansene for et vellykket phishingangrep. De ansatte vil bli lært opp til å avsløre, rapportere, og forebygge sikkerhetshendelser som går utover virksomhetens rykte og drift. 

Tjenester fra Move Cyber Security

Ønsker du å høre mer?

Ønsker du å vite mer brukeropplæring og bevissthetstrening? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.