Move er en liten aktør i det globale bildet, men vi har en stemme!

Move har en langsiktig satsning på ESG-området. Miljøstrategien vi jobber etter er basert på sertifiseringskrav satt av Miljøfyrtårn-stiftelsen, med bruk av ekstern revisor for kontroll og etterlevelse.

Vårt etiske og sosiale engasjement er beskrevet og dokumentert i en «Code of Conduct». Move har organisert bærekraft og miljø med en egen ESG-ansvarlig, samt et ESG-utvalg med representanter i Moves ledergruppe.

Moves bærekraftsarbeid

Move er SERTIFISERT SOM MILJØFYRTÅRN og måler, dokumenterer og forbedrer oss stadig innen bærekraft og reduksjon av vårt miljøavtrykk

 Move har utarbeidet en egen ”Code of Conduct” bekreftelse som DOKUMENTERER VÅRT SOSIALE OG ETISKE ENGASJEMENT som selskap

Move ligger i TOPPKVADRANTEN SOM BESTE 10% innen sammenliknbare selskaper knyttet til Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Move hare et eget  GJENBRUKS- OG RESIRKULERINGSTILBUD kalt «Miljøfyrtårnet», der vi tilbyr returordninger av EE-basert avfall i samarbeid med Norsirk

Move er som MEDLEM AV GRØNT PUNKT med på å ta vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje

Move fører EGET MILJØREGNSKAP for alle deler av vår virksomhet og har et dedikert og aktivt engasjement der vi hele tiden søker beste bærekraft og lavest mulig miljøavtrykk

Move utfordrer og stiller KRAV TIL VÅRE LEVERANDØRER og produsenter om miljøsertifiserte rutiner, slik at vi kan forsikre oss om deres sporbarhet i verdikjeden vi er en del av

Move arbeider aktivt for INKLUDERING OG MANGFOLD gjennom å legge til rette for at det ikke diskrimineres eller gjøres forskjeller på grunn av kjønn, etnisitet, hudfarge, religion, legning eller handicap.

Bærekraft- og miljøarbeidet er FORANKRET hos Moves eiere, styret, ledergruppen og alle ansatte i selskapet. Som Miljøfyrtårn er dette et obligatorisk krav som vi etterlever

 

Slik er ESG-arbeidet vårt forankret

Miljø- og bærekraftsarbeidet er forankret i Moves ledelse, styret og på tvers av hele organisasjonen.

Move arbeider strategisk og langsiktig med alle elementer som inngår i bærekraftsprinsippene som FN har formulert.

  • En egen gruppering i selskapet, som ledes av en bærekraftsansvarlig, er tildelt det overordnede ansvaret med dette arbeidet. Bærekraftsansvarlig har ansvar for operative og strategiske virkemidler, og for at aktiviteter blir målbare.
  • Bærekraftsansvarlig inngår som en naturlig del av Moves ledergruppe, sammen med kvalitetsansvarlig, som er eier av ISO-sertifiseringer. På denne måten sikrer vi at strategisk og operativt arbeide med løpende oppdateringer og aktiviteter i selskapet tilknyttet bærekraft og kvalitet er forankret på høyeste nivå i selskapet.

Moves miljø- og bærekraftsstrategi er utarbeidet av ledergruppen og godkjent av Styret i selskapet. Ledergruppen har fast avsatt tid i ledermøter til arbeid med kvalitet og bærekraft, der ledelsen ettergår hele selskapets verdikjede og søker forbedring og tiltak. Alle interne og eksterne faktorer knyttet til bærekraft og kvalitet blir årlig revidert og målt med påfølgende anbefalinger og tiltaksplaner.

Last ned Moves bærekraftsbok

Ønsker du å lese hele vår ESG-dokumentasjon? Fyll ut skjemaet og last den ned her!

mock-00980

Miljofyrtarn-1  iso9001-2015

 

Fyll ut skjema for tilgang til e-boken

Innspill til Moves miljø- og bærekraftsarbeide