1 min read

Samhandling, produktivitet og brukeropplevelse trenger fokus

Samhandling, produktivitet og brukeropplevelse trenger fokus

Thomas Vikstøl begynner som seniorkonsulent i Move med ansvar for å få brukeradopsjon og samhandling på agendaen til kundene slik at de lykkes bedre med digitaliseringsprosjektene.

De aller fleste virksomheter vil utvilsomt si at deres viktigste aktiva, eller "assets", er alle deres dyktige medarbeidere. De er de som besitter unik kompetanse om virksomhetens kultur, verdier, om målsetninger, produkter, og det er de som skaper verdier for virksomheten. Hvorfor er det da så mange virksomheter som overlater innføringen av nye digitaliseringsløsninger til IT-avdelingen alene?

IT-avdelingen er tekniske folk, og har svært sjelden forutsetninger (eller interessen) for å gjøre brukeradopsjon, endringsledelse og ikke minst utarbeidelse av en god samhandlingsstrategi. Dette bør i mye større grad overlates til en ledelses- eller forretningsfunksjon som f.eks HR, selvsagt med solid støtte fra IT-avdelingen som har den tekniske kompetanse som er nødvendig for å bygge en stabil og ikke minst sikker og trygg teknisk plattform. 

Den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med digitalisering og nye samhandlings- og produktivitetsløsninger er faktisk er at løsningene tas i bruk på en effektiv måte av ALLE i virksomheten, og da spesielt ledelsen, som må gå foran og være ambassadører for digitaliseringsløsningene.

Digitalisering er ikke bare en lineær prosess for å innføre en ny digital plattform eller en ny samhandlingsstrategi. Den må kontinuerlig utvikles, monitoreres, tilpasses og forbedres slik at man sørger for videreutvikling og effektivisering av plattformen. Det er slik man skaper innovasjon, og vi tror dette skapes og utvikles mye lettere med moderne løsninger i skyen.

En slik forbedring og utvikling krever at man har på plass kontinuerlig måling av hvordan plattformen og funksjoner brukes, og at disse dataene brukes for å skape et datadrevet beslutningsgrunnlag.

Da kan man basert på reelle data og fakta, måle produktivitetsforbedringer og ta strategiske beslutninger om endringer som er basert på fakta i stedet for magefølelser.

Derfor jobber Move aktivt med å styrke seg innen dataanalyse, datadrevet beslutningsgrunnlag, sanntidsanalyser og -rapportering, og ikke minst innen brukeradopsjon og endringsledelse. Move kaller dette for Move to the Cloud, og har utviklet et konsept spesielt for å hjelpe virksomheter med å utvikle en god og gjennomtenkt samhandlingsstrategi. Dette kaller vi Move365.

For å styrke Move365 konseptet, ansetter Move bedriftsrådgiver Thomas Vikstøl, som vil utvikle fagfeltet videre, og sørge for at Move365 implementeringer alltid inneholder et vesentlig element av endringsledelse og brukeradopsjon, i samspill med dyktige data-analytikere.

Thomas har med seg 10 års erfaring fra lignende virksomheter og hans viktigste oppgaver blir å sørge for at hele virksomheten tar i bruk og utnytter alle de investeringene som gjøres i nye digitaliseringsløsninger. Det inkluderer utvikling av IT strategi, samhandlingsstrategi, brukeradopsjon, endringsledelse og gevinstrealisering.

Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer