1 min read

Videokonferanse til hele kommunen

Videokonferanse til hele kommunen

Nye Asker kommune digitaliserer med fremtidsrettet videokonferanse og samhandlingsverktøy

Nye Asker kommune så dagens lys i januar 2020. I selve intensjonen med sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum la de vekt på at «den nye kommunen skal satse på digitalisering med vekt på forenkling, fornying og effektivisering».

 

Den nye storkommunen har 6500 ansatte, og 900 lokasjoner med til sammen over 250 møterom , og dekker et stort geografisk virkeområde. Det er bestemt at det skal være administrative og utførende tjenester i alle de tre tidligere kommunesentrene. Kommunen ønsker nærhet til innbyggerne, men det fører også til økt reisevirksomhet for møter, økt tidsforbruk og et negativt klimaavtrykk. Asker kommune har et mål om følge opp FNs bærekraftsmål og vil jobbe aktivt for å redusere konsekvensene av klimaendringer.

 

En digital og smart løsning for videokonferanse vil bidra til at kommunen effektiviserer arbeidsdagen, reduserer uønsket reisevirksomhet og får ned CO2 klimagasser.

 
Leder for digitalisering i Asker kommune, Ragnar Husum, inngår avtale med adm.dir Roald Sannæs og kundeansvarlig Lars Velle i Move. 
 

Leder for digitalisering i Asker kommune, Ragnar Husum, inngår avtale med Move.

 

Kommunene har tidligere fått erfaring med forskjellige videokonferanse-løsninger og har høstet verdifull brukerkompetanse på hva som fungerer – og hva de sliter med – blant annet:

  • Vanskeligheter med å komme inn i det digitale møterommet

  • Ingen brukerhjelp i systemet

  • Kommer inn i møte, men det er ikke bilde, eller hører ikke de andre deltakerne, eller hører ikke hva andre sier!

 

Noen av punktene i kravspesifikasjonen var derfor: 

  • God brukervennlighet

  • Ha høy sikkerhet både IT-teknisk og ifht GDPR

  • Kompatibilitet med andre videokonferanseløsninger

  • Fungere på flere brukerplattformer (PC, Mac, telefon)

 

Etter nøye testing falt valget på programvaren Zoom og konferanseromsløsninger fra Neat, Aver og Logitech. 

Zoom, er en skybasert tjeneste for alle plattformer, og avgjørende for valget var:

  • Zoom fungerer for all SW og HW

  • Enkel i bruk, med norsk språk

  • Konkurransedyktig pris

Investeringen bidrar i kommunens digitaliseringsstrategi for å jobbe mer effektivt, og etterhvert som løsningen rulles ut, vil det rapporteres på spart tid, redusert kjøring, samt miljøgevinst.

 

Move gleder seg til å bidra til at Asker kommune realiserer live videokommunikasjon mellom møterom, PCer, Pads og mobiltelefoner. Løsningen skal ut til samtlige ansatte, inklusive brøytebiloperatøren og hjemmehjelperne ute i felt. Utrulling starter i første kvartal 2020.

 
 

Mer informasjon om Zoom videokonferanse og samhandlingsplattform

 
 
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI:Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI:Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mixtral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer
Move vant Fortinet-priser

Move vant Fortinet-priser

Move tok hjem to priser på Fortinets årlige partnertreff. Prisene Årets kompetansepartner 2023 og Fortinet Security Fabric Partner 2023 er en viktig...

Les mer