1 min read

Multisourcing Service Integration

Multisourcing Service Integration

Gartner spår fremveksten av en ny rolle i IT-leveransen-
Det anerkjente analyse og rådgivningselskapet Gartner beskriver behovet og fremveksten av en ny rolle i IT-leveransene; Multisourcing Service Integration (MSI) – som også benevnes Service Integration And Management (SIAM).

 

Med økende kompleksitet i IT-landskapet, teknologiske innovasjoner og krav til CIO og IT-avdelingen om å bli mere forretnings- og tjenesteorienterte, må IT-staben administrere et større antall underleverandører. Alt fra større applikasjons-, driftsleverandører og skytjenester, til mindre nisje applikasjoner og mobile apper.

 

Etter hvert blir driftsomfanget så stort at man må legge opp til en tjenesteintegrator rolle for å koordinere og samkjøre tjenester og leverandører og kunne rapportere under en samlet SLA. 

 
 
Gartner med rapport om Multisourcing Service Integration
 
 
Noen hovedbudskap fra Gartner:
  • MSI rollen krever teknologi- og strukturkompetanse som tar lang tid å utvikle.

  • Markedet for MSI tjenester utvikler seg raskt i takt med ny teknologi og brukerkrav. Tjenesten dekker et vidt spekter; - driftstjenester (managed services) - megling av skytjenester (cloud service brokerage) - konsulenttjenester - sourcing av "best of breed" kompetanse - IT-service management

 

Move har tatt et strategisk valg i å utvikle sitt tjenestespekter til å være en multisourcing service integration partner. Da oppnår du:

  • Single point of contact

  • Forenklet leveransemodell for IT-tjenester

  • At du kan bruke interne ressurser på verdiøkende aktiviteter

 

Gartner rapporten er en guide til både kunder og MSI-tjenesteleverandører. Du finner den her: https://www.gartner.com/en/documents/3258917/market-guide-for-multisourcing-service-integration.


 

Kontak oss for mer informasjon.

 
 
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det ?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer
Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Microsoft Copilot – fremtidens arbeidsplass

Jobb effektivt med din egen eksklusive personlig assistent – Microsoft Copilot. Vi er overbevist om at Microsoft Copilot er nøkkelen til fremtidens...

Les mer
Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Generativ AI: Mixtral viser hvordan neste-generasjons AI kan kjøre på mobilen

Franske Mistral demonstrerer at de kan konkurrere med giganter som GPT-4 og Gemini, og at det er mulig å lage langt mer effektive språkmodeller som...

Les mer