1 min read

Få digital kontroll i den mobile samhandlingen

Få digital kontroll i den mobile samhandlingen

Corona-viruset utfordrer våre virksomheter i mange dimensjoner, og bedrifter opplever forskjellig grad av påvirkning på sin kjernevirksomhet.

 

Mange kunder får nå virkelig testet sine digitale løsninger i forhold til samhandling - på godt og vondt. Utfordringene varierer sterkt i forhold til hvor godt forberedt bedriften er, og «digital kontroll» får mange nye dimensjoner i denne akutte situasjonen. Vi har de siste dager sett at kunder opplever problemer knyttet til fjernarbeid og fjerndrift, funksjonalitet, kapasitet, tilgjengelighet og sikkerhet i samhandlingen.

 
Move har over 30 års erfaring med IT-løsninger som understøtter mobilt og fleksibelt arbeid, og vi er klare til å bistå våre kunder med å opprettholde og forbedre den digitale kontrollen under dagens rådende forhold.
 

Vi inviterer deg til en åpen dialog for å diskutere dine utfordringer og muligheter knyttet til digital kontroll i denne nye situasjonen. Dette er uavhengig av om du benytter løsninger lokalt, i skyen eller har en hybrid struktur. Vi har erfaringen som trengs til å kunne bistå deg i alle settinger.

 

La oss sette opp en workshop på videokonferanse og diskutere dine muligheter og utfordringer i dagens situasjon, og se på mulige tiltak som vil hjelpe på både kort og lang sikt.

 
 

Ta kontakt og la oss sammen sette en relevant agenda knytte til deres spesifikke situasjon!

 
Sikre deg mot ransomware og datatap: Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Sikre deg mot ransomware og datatap:  Derfor trenger du backup av dine SaaS-applikasjoner

Hvordan sikrer du at dataene på dine SaaS-applikasjoner forblir trygge og tilgjengelige, selv i møte med trusler som ransomware og utilsiktet...

Les mer
Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Ny lov om digital sikkerhet: Her er det du trenger å vite

Hva innebærer den nye digitalsikkerhetsloven, som trer i kraft om kort tid? Vi ser nærmere på de sentrale kravene. Uansett om din virksomhet er...

Les mer
Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Copilot hit og Copilot dit – hva er hva innenfor Microsoft AI verden og virker det?

Microsoft er offensive innen AI og slipper konsepter på løpende bånd, men hva er hva og er det brukbart? La oss se på hva Microsoft tilbyr per i dag....

Les mer