1 min read

Move med i ODA-nettverket

De siste årene har Move bevisst økt andelen kvinner. Et mangfoldig arbeidsmiljø er sentralt for å få en god og berikende arbeidsplass og "kvinner i tech" har definitivt fått en tydelig plass i bransjen - ikke minst takket være ODA-nettverket. Da ble det bare naturlig at jentene tok initiativ for at Move også ble medlem av nettverket. 

Selv om kvinneandelen øker har Move fortsatt et stykke igjen for å være balansert. Vi støtter opp og gleder oss til å få flere kvinner inn i tech og ikke minst til Move. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

ODA-nettverket er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi-bransjen. Visjonen er "Lead the Change!" og det viser organisasjonen til gangs. Med en rekke gode medlemsarrangementer i året har ODA blitt et sentralt møtested for relasjonsbygging og meningsutveksling som fremmer kvinner i bransjen. Kvinneandel og mangfold er også et globalt anliggende og nedfestet som et av FNs tusenårsmål.

ODA sine initiativer spenner fra store konferanser som Inspirasjonsdagen med 1400 deltagere (og totalt snart 15.000), samarbeidsinitiativer som Girl Tech Fest og kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. I tillegg jobber de for økt mangfold i det daglige sammen med viktige sponsor-partnere, gjennom nettverkstreff, mentorprogram, paneldebatter, workshops og andre aktiviteter.

Målgruppen spenner fra toppledere til skolebarn, og både kvinner og menn er viktige for å oppnå mer mangfold.

Vi ønsker lykke til videre for både våre Move-jenter og for ODA generelt.

Informasjonsbeskyttelse med Microsoft Purview 

Det dukker stadig opp nye eller forbedrede teknologier som endrer, effektiviserer, og revolusjonerer hverdagen vår. 

Les mer

Move hjelper kommunesektoren med styringssystem for informasjonssikkerhet

Move AS har på oppdrag fra foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) utarbeidet et sett med dokumenter for et styringssystem for...

Les mer

Viktigheten av IT-sikkerhet i en digital verden

I dagens digitale tidsalder er IT-sikkerhet en av de viktigste faktorene for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Med økende...

Les mer