1 min read

Move med i ODA-nettverket

Move med i ODA-nettverket

De siste årene har Move bevisst økt andelen kvinner. Et mangfoldig arbeidsmiljø er sentralt for å få en god og berikende arbeidsplass og "kvinner i tech" har definitivt fått en tydelig plass i bransjen - ikke minst takket være ODA-nettverket. Da ble det bare naturlig at jentene tok initiativ for at Move også ble medlem av nettverket. 

Selv om kvinneandelen øker har Move fortsatt et stykke igjen for å være balansert. Vi støtter opp og gleder oss til å få flere kvinner inn i tech og ikke minst til Move. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

ODA-nettverket er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi-bransjen. Visjonen er "Lead the Change!" og det viser organisasjonen til gangs. Med en rekke gode medlemsarrangementer i året har ODA blitt et sentralt møtested for relasjonsbygging og meningsutveksling som fremmer kvinner i bransjen. Kvinneandel og mangfold er også et globalt anliggende og nedfestet som et av FNs tusenårsmål.

ODA sine initiativer spenner fra store konferanser som Inspirasjonsdagen med 1400 deltagere (og totalt snart 15.000), samarbeidsinitiativer som Girl Tech Fest og kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. I tillegg jobber de for økt mangfold i det daglige sammen med viktige sponsor-partnere, gjennom nettverkstreff, mentorprogram, paneldebatter, workshops og andre aktiviteter.

Målgruppen spenner fra toppledere til skolebarn, og både kvinner og menn er viktige for å oppnå mer mangfold.

Vi ønsker lykke til videre for både våre Move-jenter og for ODA generelt.

Strengthening Your Human Firewall: The Importance of Security Training The Human Vulnerability in Cybersecurity

Strengthening Your Human Firewall: The Importance of Security Training The Human Vulnerability in Cybersecurity

In today's digital landscape, the human factor remains one of the most significant vulnerabilities in cybersecurity. Criminals are increasingly...

Les mer
Styrking av din menneskelige brannmur: Viktigheten av sikkerhetsopplæring

Styrking av din menneskelige brannmur: Viktigheten av sikkerhetsopplæring

Den menneskelige sårbarheten i cybersikkerhet I dagens digitale landskap forblir den menneskelige faktoren en av de mest betydelige sårbarhetene i...

Les mer
Stopp cyberskurkene med ledende løsninger for IT- og OT-sikkerhet

Stopp cyberskurkene med ledende løsninger for IT- og OT-sikkerhet

Nye forskrifter og reguleringer stiller stadig større krav til IT-sikkerheten. Med tjenester fra Move og løsninger fra Fortinet kan du sikre din OT-...

Les mer