2 min read

Power BI konsulenter fra Move hjelper Norfund med å forvalte investeringer for 20 milliarder

Norfund er et investeringsfond og et av statens virkemidler for internasjonalt utviklingsarbeid. Med en portefølje på omtrent 20 milliarder fordelt på investeringer i fornybar energi, bank- og finans, jordbruk og SMB-fond er innsikt og analyse av kritisk betydning. Move har jobbet tett sammen med virksomheten for å utvikle innsiktsverktøy basert på Power BI.

Victor Lager, Head of Portfolio Management i Norfund. – En viktig del av arbeidet vi gjør er å lokalisere nye investering og finne ut av hvordan fremtidige prosjekter kan påvirke KPI’er og strategier. Norfund bruker porteføljeforvaltningssystemet Front Invest for oppfølging av porteføljen, men dessverre er systemet lite tilgjengelig for flertallet av brukerne. Vi ønsket derfor i første omgang å hente ut informasjon fra dette systemet og bygge et dashboard i Power BI med oversikt over deal-flow generation, sier Victor Lager, Head of Portfolio Management i Norfund.

Norfund investerer omtrent 50 prosent i Afrika, 30 i Asia og 20 prosent i Latin-Amerika. Hovedfokuset for fondet er «least developed countries» (LDC) hvor fondet aktivt leter etter innovative bedrifter i en tidlig fase med høy risiko. En av målene er å kunne selge investeringene til vanlige investorer så fort de er lønnsomme og bærekraftige.

 

Krever gode innsikts- og analyseverktøy

For å få bedre oversikt over investeringene valgte selskapet Power BI som plattform og Move som partner i prosjektet.

– Hensikten med prosjektet er å gi ledelse og investeringspersonell bedre oversikt over porteføljer, segmenter, sektorer, hvilke avtaler det jobbes med, hvor langt de er kommet i prosessene, sannsynlighet for closing, og mye annet på en enkel måte.

Lager forteller om et stort behov for innsikt i hele virksomheten, men at de ønsket å begynne med en pilot for deal flow, et område med relativt små datasett sammenlignet med porteføljeinformasjon.

– Målet var å utvikle et dashboard som ga innsikt, men vel så viktig var opplæring og kompetanseoverføring fra Move for å bli i stand til å gjøre mer av dette i fremtiden. Vi planlegger ikke å gjøre alt selv, men er opptatt av å ha bestillerkompetanse slik at vi kan spille på lag med konsulentene fra Move, sier han.

 

Utvider løsningen til flere områder

Lager peker på flere fordeler med å jobbe tett sammen med Move for å utvikle løsning.

– Vi jobbet med prosjektet i ca tre måneder og har allerede nå mye bedre oversikt over pipeline. Det som har fungert veldig godt i prosjektet er at vi har jobbet mye i workshops. Vi har ikke sendt problemene til Move, men har jobbet tett sammen for å lære av hverandre. Det er enklere å utvikle en god løsning når man forstår hverandres kompetanse og behov. Piloten har vært en suksess og neste skritt blir å utvikle et dashboard for hele porteføljen.

– Ekspertisen til Move og mulighetene med Power BI er enormt viktig for oss, avslutter Lager.

Informasjonsbeskyttelse med Microsoft Purview 

Det dukker stadig opp nye eller forbedrede teknologier som endrer, effektiviserer, og revolusjonerer hverdagen vår. 

Les mer

Move hjelper kommunesektoren med styringssystem for informasjonssikkerhet

Move AS har på oppdrag fra foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) utarbeidet et sett med dokumenter for et styringssystem for...

Les mer

Viktigheten av IT-sikkerhet i en digital verden

I dagens digitale tidsalder er IT-sikkerhet en av de viktigste faktorene for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Med økende...

Les mer