2 min read

Effektivisering av rapporteringsprosesser med Power BI

Effektivisering av rapporteringsprosesser med Power BI
 

Med business intelligence plattformen Power BI fra Microsoft får virksomheter mer verdi av sine data og kan oppnå gevinster som reduserte kostnader, spart tid og ikke minst bli mer effektive. 

I dette webinaret går business intelligence konsulent Elsa Bjerregaard gjennom et case hvor flere datakilder fra Sharepoint, Visma.net og Biznode knyttes sammen og forretningsgevinstene er blant annet spart tid, bedre oversikt og innsikt og dermed bedre kontroll.

 

Under live streamingen 2. september kom det inn noen spørsmål som Elsa Bjerregaard besvarer her: 

 
Virker Power BI mot Dynamics?

Ja. Det finnes flere forskjellige typer av Microsoft Dynamics, men for eksempel Dynamics 365 (online), Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Business Central (on-premise) har alle en integrert komponent for tilkolbing til Power BI. Andre Dynamics som f.eks. Microsoft Dynamixs AX kan man nå via API eller direkte tilgang til databasen.

 
Virker det mot Tripletex? 

Ja. Triplex har tilgjengelige API'er, noe som muliggjør for direkte oppkolbing fra Power BI til Tripletex igjennom deres API.

 
Hvordan er lisensiering av Power BI?

Power BI tilbyd følgende lisenser:

 • Power BI (free)

 • Power BI Pro

 • Power BI Premium pr bruker

 • Power BI Premium

 

Alle som skal se, motta, dele og bruke Power BI rapporter, må ha en Power BI Pro lisens i form av premium eller pro lisensiering. Gratisversjonen (Power BI (free)) er kun for sitt eget "arbeidsområde" og gir ikke mulighet for automatisk oppdatering av data eller deling av rapporter. Med en Power BI Pro lisens får brukerne mulighet til å dele rapporterer enkelt i Power BI Service portalen, Teams, interne portaler, hjemmesider og lignende. Power BI Premium gir dedikert kapasitetsområde i Power BI Service, og Power BI Premium pr bruker gir mer funksjonalitet for AI og big data. Av erfaring ser vi ofte at Power BI Pro dekker behovene til de fleste.

 
Hvor omfattende er utviklingen av et Power BI prosjekt slik du viste?

Omfanget for et prosjekt avhenger som oftest av:

 1. Antall datakilder

 2. Datakildenes kompleksitet

 3. Antall rapporter

 4. Rapporter kompleksitet

Det er dermed vanskelig å si bestemt hvor mange timer et prosjekt vil ha før det eventuelt er avholdt et arbeidsmøte hvor vi forstår kundens behov og eksempelvis hvor mange rapporter som det er behov for. For å få et mer bestemt estimat på omfanget anbefaler vi å avholde en workshop/arbeidsmøte for å forstå kundens behov, utfordringer og datakilder. På bakgrunn av dette kan vi estimere et mer korrekt time-estimat.

 

Kan man hente og sammenstille data fra Brønnøysundregisteret?

Ja, Brønnøysundregisteret har åpne API'er til å koble seg opp mot.

 

Kan man bruke Power BI mot andre visma løsninger?

Ja, det er mulighet å integrere mot Visma Business, Visma Global, Visma Severa eller noen andre visma løsninger hvis man ønsker det.

 

Hvordan anbefaler du at man skal komme videre fra Excel til Power BI?

Ønsker man å erstatte noen Excel-rapporter med Power BI anbefaler jeg å starte med en workshop som fokuserer på følgende: 

 • Målbilde

 • Forretningsbehov/utfordringer

 • Datakilder

 • Rapporter

Formålet med workshop'en er å definere de mest kritiske forretningsbehov/utfordringer og hvilke forvetninger kunden har til det ferdige sluttproduktet. På den måten får man definert hvilke forretningsbehov som har høyest prioritert og eksempelvis kan definere de mest kritiske excel rapportene som skal våre høyest prioritert. En slik workshop gir i tillegg konsulenten et overblikk over omfanget løsningen vil ha.

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Gjør sikkerhetsarbeidet målbart!

Det har vært mye snakk om blant annet NSM sine grunnprinsipper for IT-sikkerhet, ISO 27001 og NIST Cyber Security Framework. Rammeverkene gir en...

Les mer
Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Derfor valgte Safe4 hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI

Safe4 gikk for hyperkonvergert infrastruktur med AzureStack HCI og fikk forenklet IT-administrasjon og kraftig reduserte kostnader.

Les mer
Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Move hjelper dere med å gjøre hverdagen enklere med Microsoft 365 Copilot

Vi har alle latt oss imponere av OpenAI og ChatGPT. I likhet med ChatGPT ruller nå Microsoft ut det dem kaller for Copilot for Microsoft 365. Copilot...

Les mer